Styrelse

Vår styrelse 2023-2025

Styrelsen för Stiftelsen Skånska Landskap utses av regionfullmäktige och följer regionens mandatperiod.

Ordförande:

Sven-Ingvar Borgquist, (M)

Vice ordförande:

Björn Abelsson, (S)

Ledamöter:

Pia Almström, (M)

Fredrik Ottesen, Eslöv (SD)

Pia Jönsson, Hjärup (S)

Thomas Rödin, Malmö (MP)

Kjell Bornhager, Höllviken (KD)

Lars-Göran Wiberg, Hässleholm (C) 

Ersättare

Göran Gärtner, Trelleborg (M)

Daniel Engström, Landskrona (SD)

Fredrik Winberg, Kristianstad (S)

Gunilla Svensson, Klippan (S)

Krister Azelius, Helsingborg (L)

Gunilla Ryd, Malmö (V)

Region Skåne

Regionfullmäktige, som utser vår styrelse, är Region Skånes högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Region Skåne.

Mer om Regionfullmäktige (skane.se)

Mer om Region Skånes engagemang i bolag och stiftelser