Styrelse

Vår styrelse 2019-2022

Styrelsen för Stiftelsen Skånska Landskap utses av regionfullmäktige och följer regionens mandatperiod.

Ordförande:

Charlotte Wachtmeister

Vice ordförande:

Gunnar Jönsson

Ledamöter:

Carl Sonesson

Magnus Grill

Staffan Fredlund

Pia Jönsson

Thomas Rödin Hulth

Fredrik Ottesen

Ersättare:

Birger Swahn

Nicholas Harrison

Camilla Andersson

Christer Grankvist

Ann Danielsson

Region Skåne

Regionfullmäktige, som utser vår styrelse, är Region Skånes högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Region Skåne.

Mer om Regionfullmäktige (skane.se)

Mer om Region Skånes engagemang i bolag och stiftelser