Jobba hos oss

Vår vision, arbetsmiljöpolicy och lediga tjänster

Vill du jobba hos oss? Nu har vi en ny tjänst som projektledare för Naturvärdar ute. Läs mer om jobbet och även stiftelsens vision, verksamhetsidé och värdeord.

Vår vision, verksamhetsidé och värdeord

Natur självklar för alla - det är vår vision. Den speglar vad vi vill uppnå.

Vår verksamhetsidé beskriver vad vi jobbar med. Vi förvaltar och tillgängliggör det skånska landskapet för att locka människor ut i naturen till ett aktivt friluftsliv som stärker folkhälsan. Läs mer i Vision, Verksamhetsidé och Värdeord.

Lediga jobb

Projektledare för Naturvärdar

Projektet Naturvärdar har tre övergripande syften: Skapa instegsjobb, erbjuda värdskap i naturområden och metodutveckling inför framtida verksamhet. Genom "Naturvärdar" skapas instegsjobb, som bidrar till att sänka den totala arbetslösheten. Satsningen vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden och som genom projektet får möjlighet att utöka sitt kontaktnät och få ny kompetens inom besöks- och gröna näringar. Som projektledare kommer du att sätta ihop och vara delaktig i introduktionsutbildningar i allemansrätt, naturvård, naturvärdskap och drift/skötsel. Du är spindeln i nätet som skapar ett brett kontaktnät/samarbete med Länsstyrelsen, Region Skåne, kommuner och Arbetsförmedlingen. Du kommer att ha stöd från kollegor för att sätta ramarna för projektet. Läs mer om tjänsten som söks via Offentliga jobb.

Kortare anställningar

Det händer att vi tar in personer för kortare anställningar inom vår utomhuspedagogiska verksamhet eller på Fulltofta Naturcentrum. Kontakta verksamhetschef för utomhuspedagogik, Åsa Johansson respektive verksamhetschef för FNC, Emelie Andersson för mer information om detta.

Praktik

Vi får många praktikförfrågningar och tar gärna in praktikanter när vi har tid och möjlighet att ge en bra praktik. Vi tror att du har bäst nytta av praktik hos oss om du är högskolestuderande på någon utbildning som är relevant för vår verksamhet. Ta kontakt med VD Charlotta Kabo Stenberg om du vill göra praktik hos oss.

Examensarbeten

Vi ser gärna att studerande gör examensarbeten hos oss. I dagsläget har vi följande förslag nedan som passar för examenarbeten. 

  • Stiftelsen Skånska Landskaps klimatnytta. Nettobalans CO2 samt skogsskötselstrategi för klimatsmart skogsbruk. Kontaktperson: Stefan Olsson.
  • Kontinuitetsskogsbruk i praktiken. Kontaktperson: Stefan Olsson.
  • Vilka ekosystemtjänster kan stiftelserna leverera? Kontaktperson: Charlotta Kabo Stenberg.
  • Hur mäter vi på bästa sätt antalet besökare i våra olika strövområden och hur tar vi reda på hur besökarna upplever områdena? Kontaktpersoner: Johanna Pedersen och Sofia Hillbertz 
  • Kartläggning av tjänsteresor inom hela organisationen och förslag till smartare resval mm utifrån klimatbelastning samt ekonomi. Kontaktperson: Charlotta Kabo Stenberg.
  • Beskrivning och mätning/värdering av samhällsnytta och hälsoeffekter av stiftelsens arbete. Kontaktperson: Charlotta Kabo Stenberg.
  • Vilken guide behöver du i skogen - utvärdering av våra kartskyltar, ledmarkeringar och foldrar.
  • Kanske har du en egen idé som kan vara intressant även för oss?

Vår arbetsmiljöpolicy

Vi vill att arbetsplatsen ska upplevas som öppen, varierande, prestigelös och utvecklande, men även som strukturerad med frihet under eget ansvar gentemot de gemensamma verksamhetsmålen. I diskussion med medarbetarna lyfts tre saker speciellt. Att arbetsgivaren och anställda ska:

- verka för en individanpassad arbetsplats,

- verka för en hälsosam arbetsplats,

- eftersträva mångfald och jämställdhet.

Läs mer i vår Arbetsmiljöpolicy.