Jobba hos oss

Vår vision, arbetsmiljöpolicy och lediga tjänster

Vill du jobba hos oss? Läs mer om stiftelsens vision, verksamhetsidé och värdeord. När vi lägger ut tjänster syns annonserna här

Vår vision, verksamhetsidé och värdeord

Natur självklar för alla - det är vår vision. Den speglar vad vi vill uppnå.

Vår verksamhetsidé beskriver vad vi jobbar med. Vi förvaltar och tillgängliggör det skånska landskapet för att locka människor ut i naturen till ett aktivt friluftsliv som stärker folkhälsan. Läs mer i Vision, Verksamhetsidé och Värdeord.

Lediga jobb

När vi utlyser tjänster publicerar vi dem här och vanligtvis på sajten Offentliga jobb. Just nu söker vi efter en ny VD.

Kortare anställningar

Det händer att vi tar in personer för kortare anställningar inom vår utomhuspedagogiska verksamhet eller på Fulltofta Naturcentrum. Kontakta verksamhetschef för utomhuspedagogik, Åsa Johansson respektive verksamhetschef för FNC, Emelie Andersson för mer information om detta.

Praktik

Vi får många praktikförfrågningar och tar gärna in praktikanter när vi har tid och möjlighet att ge en bra praktik. Vi tror att du har bäst nytta av praktik hos oss om du är högskolestuderande på någon utbildning som är relevant för vår verksamhet. Ta kontakt med VD Christian Holst om du vill göra praktik hos oss.

Examensarbeten

Vi ser gärna att studerande gör examensarbeten hos oss. I dagsläget har vi följande förslag nedan som passar för examenarbeten. 

  • Stiftelsen Skånska Landskaps klimatnytta. Nettobalans CO2 samt skogsskötselstrategi för klimatsmart skogsbruk. Kontaktperson: Emma Sandell Festin
  • Kontinuitetsskogsbruk i praktiken. Kontaktperson: Emma Sandell Festin
  • Vilka ekosystemtjänster kan stiftelserna leverera? Kontaktperson: Christian Holst
  • Hur mäter vi på bästa sätt antalet besökare i våra olika strövområden och hur tar vi reda på hur besökarna upplever områdena? Kontaktpersoner: Johanna Pedersen och Sofia Hillbertz 
  • Kartläggning av tjänsteresor inom hela organisationen och förslag till smartare resval mm utifrån klimatbelastning samt ekonomi. Kontaktperson: Christian Holst.
  • Beskrivning och mätning/värdering av samhällsnytta och hälsoeffekter av stiftelsens arbete. Kontaktperson: Christian Holst
  • Kanske har du en egen idé som kan vara intressant även för oss?

Vår arbetsmiljöpolicy

Vi vill att arbetsplatsen ska upplevas som öppen, varierande, prestigelös och utvecklande, men även som strukturerad med frihet under eget ansvar gentemot de gemensamma verksamhetsmålen. I diskussion med medarbetarna lyfts tre saker speciellt. Att arbetsgivaren och anställda ska:

- verka för en individanpassad arbetsplats,

- verka för en hälsosam arbetsplats,

- eftersträva mångfald och jämställdhet.

Läs mer i vår Arbetsmiljöpolicy.