Njut av blomsteräng

Blommor och örter för att gynna bin och fjärilar

Intill Biboet vid Naturcentrum kan du njuta av vår nysådda blommande äng som vi anlagt för att locka till oss pollinerare.

I fröblandningen fanns både ett-och fleråriga blommor för att ge blomprakt redan denna sommaren. Den gula gullkragen blommar nu vackert på ängen. Njut av dem och se även fjärilar, bin och andra insekter! Detta gynnar den biologiska mångfalden!

Välkomna!

 

Mer om Fulltofta

Något för alla

Fulltofta strövområde är ett vandringsparadis mitt i Skåne. Där finns Fulltofta Naturcentrum med utställningar om naturen, café,...

Läs mer