Vandra på recept

Vandring och fysisk aktivitet kan tackla högt blodtryck och fetma.

Be doktorn om vandring mot t ex diabetes eller högt blodtryck. Vandring i våra strövområden är en del av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i ett samarbete med Region Skåne och Skåneidrotten. I Västernorrland finns även Natur på recept.

Forskare säger samstämmigt att vandring ger motion, minskar stress, ökar kroppens förmåga till återhämtning och förbättrar vår koncentrationsförmåga. Om du dessutom vandrar kan du själv anpassa i den takt och tempo som du vill. Våra strövområden erbjuder trygga vandringar i rundslingor som börjar och slutar vid samma ställe. I flera områden finns även tillgängliggjorda leder med stabil hårdgjord mark där du kan gå med käpp, rullator eller barnvagn.

Region Skåne är den regionala sjukvårdsaktören som ger anslag till Stiftelsen Skånska Landskap. Att få fler skåningar att röra på sig i naturen ligger i linje med Region Skånes ambition att få unga och gamla att må bättre fysiskt och psykiskt enligt regionens mål "Bättre hälsa för fler".

En läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad vårdpersonal kan skriva ut ”Fysisk aktivitet på recept” och vandring i strövområden. I kunskapsbanken FYSS (Fysisk aktivitet  sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 2017) listas 33 olika sjukdomstillstånd där FaR är en bra metod. Några exempel på diagnoser är benskörhet, högt blodtryck, diabetes och fetma. När du som patient får ett recept på fysisk aktivitet, får du även råd som ger motivation och hjälp med att hitta en motionsform som passar dig. Runt om i Skåne finns ett stort antal strövområden där du kan hitta korta vandringsleder.

Sedan några år arbetar Region Västernorrland med Natur på recept. Västernorrland initierade arbetssättet och fler regioner/län utvecklar nu konceptet, t ex Norrbotten. Naturumgänge har positiv inverkan på hälsan, enligt många undersökningar. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta social interaktion. I en nationell undersökning om friluftsvanor anser 90 procent att friluftsliv är positivt för den egna hälsan.

Bor du i Skåne och vill få vandring i våra strövområden på recept? Prata med din vårdkontakt! Läs mer på www.farskane.se

Fysisk aktivitet på recept i våra strövområden efter kommun

Korta spåret 2 km, Klåveröd strövområde, Svalöv

Håkans väg, 2,4 km, Finnstorp strövområde, Svalöv

Bokstigen 3 km, Bockeboda strövområde, Kristianstad

Tillgänglig slinga, 1,9 km, Bockeboda strövområde, Kristianstad

Fiskestigen 1,6 km Fulltofta strövområde, Hörby

Ravinslingan, 1 km, Fulltofta strövområde, Hörby

Trädslingan, 0,8 km, Vedby strövområde, Klippan

Granstigen, 2,7 km, Vedby strövområde, Klippan

Gula slingan 1,3 km, Vedema strövområde, Hässleholm

Sjöstigen, 3,3 km, Möllerödssjö strövområde, Hässleholm

Gydarpsslingan, 3,7 km, Snogeholm strövområde, Sjöbo

Strandslingan, 1,6 km, Snogeholm strövområde, Sjöbo

Tillgänglig slinga, 1,3 km, Arriesjön strövområde, Vellinge

Bäckaslingan, 3,2 km, Grytåsa strövområde, Örkelljunga

Sjöstigen 2 km, Breanäs strövområde, Östra Göinge

Röda slingan, 2,2 km, Järavallen strövområde, Kävlinge

Tillgänglig slinga, 1,2, km Järavallen strövområde, Kävlinge

Röda stigen, 1,7 km, Tjörnedala strövområde; Simrishamn

Källstigen, 1,5 km, Djurholmen strövområde, Ängelholm

 

Mer om Breanäs

Sagolika skogsäventyr

Breanäs strövområde kallas ibland Sveriges sydligaste vildmark. I det lilla området längs Immelns västra strand möter du Stiftelsen...

Läs mer

Mer om Klåveröd

Lite mer vildmark

Uppe på Söderåsen breder Klåveröds kuperade landskap ut sig med spektakulära klippor, skrevor och dalar, en svåråtkomlig grotta och en...

Läs mer

Mer om Snogeholm

Äventyr mellan sjöarna

I Snogeholm strövområde möter du ett skiftande landskap med sjöar, sandiga hedar, öppna fälader, blöta alkärr, skir lövskog och mörk...

Läs mer

Mer om Möllerödssjö

En runda runt sjön

I strövområdet Möllerödssjö är sjön den naturliga medelpunkten - oavsett om du vill bada, fiska, spana efter fågel, promenera eller bara...

Läs mer

Mer om Grytåsa

Betade skogsbackar

Grytåsa strövområde passar för kortare vandringar på någon av de tre markerade lederna. Möllers skog är en av få skogar med skogsbete,...

Läs mer