Integration och natur: Öppna dörren för ovana

Lära om svenska växter, djur, promenera och njuta

Förstå att skogen är ofarlig. Prova på att paddla och vandra. Stiftelsen Skånska Landskap öppnar dörren till naturen för nyanlända där många är naturovana.

Förkunskaperna kring naturen hos människor från andra kulturer kan variera stort. En del kan ha en rädsla, andra en ovana att vistas i skog medan andra kan ha levt vid en lägereld. Med naturbaserade integrationsprojekt ser Stiftelsen Skånska Landskap hur den svenska naturen öppnas upp.

Människor får kunskaper om svenska djur, växter, biologisk mångfald och strövområden som finns över hela Skåne. De får också chansen att testa friluftsliv som att promenera, paddla, fiska, laga mat och umgås runt lägerelden, allt enligt allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

Forskning visar att vistelse i naturen ökar välbefinnandet och sänker stressnivån i kroppen. Fysisk aktivitet, även lättare sådan som promenader, har många positiva effekter på hälsan. I målgruppen nyanlända finns redan ett stort intresse för svensk natur och dess växter och djur. Våra integrationsprojekt har den övergripande tanken att vara en trygg bro in i den svenska naturen, då både djup mörk skog och vatten ibland kan verka skrämmande. Rädslor kan bygga på hemska upplevelser från skogen som minor, våldtäkt, farliga rovdjur och kanske även vidskeplighet. I Sverige är naturen en fantastisk resurs som vi vet har positiva effekter både för den fysiska och psykiska hälsan.

För mer information kontakta Åsa Johansson, asa.johansson@skanskalandskap.se

Se gärna vår film om en utedag i Klåveröds strövområde:

Film av Torbjörn Lingöy.

Övrigt

SFI Skåneleden

Med SFI-elever på Skåneleden i Klåveröd strövområde bekantar sig alla med naturen, vandring, djur, växter och Allemansrätten. Se filmen ovan.

Naturen som arena för integration

Forskning har påvisat naturens välgörande effekter både fysiskt och psykiskt. För nyanlända med trauman i bagaget eller ständigt stresspåslag är ett besök i skogen som plåster för själen. Många känner sig också hemma vid lägerelden eller när man promenerar i naturen. Essensen i projektet ”Naturen som arena för integration” har vi koncentrerat i en bok av Cia Larsson som arbetar tre år med nyanlända i naturen (2017-2019). Projektet finansierandes av Skogssällskapet.

Följ våra integrationsprojekt på Facebook

"Med naturen som arena"