Integration och natur: Öppna dörren för ovana

Lära om svenska växter, djur, promenera och njuta

Stiftelsen Skånska Landskap öppnar dörren till naturen för utlandsfödda där många är naturovana.

Förkunskaperna kring naturen hos människor från andra kulturer kan variera stort. En del kan ha en rädsla, andra en ovana att vistas i skog medan andra kan ha levt vid en lägereld. Med naturbaserade integrationsprojekt ser Stiftelsen Skånska Landskap hur den svenska naturen öppnas upp. Kontakta oss för att planera en dag tillsammans i något av våra strövområden. Kanske vi kan samarbeta för att öppna upp naturen för fler.

Människor får kunskaper om svenska djur, växter, biologisk mångfald och strövområden som finns över hela Skåne. De får också chansen att testa friluftsliv som att promenera, paddla, fiska, laga mat och umgås runt lägerelden, allt enligt allemansrättens rättigheter och skyldigheter.

Forskning visar att vistelse i naturen ökar välbefinnandet och sänker stressnivån i kroppen. Fysisk aktivitet, även lättare sådan som promenader, har många positiva effekter på hälsan. I målgruppen nyanlända finns redan ett stort intresse för svensk natur och dess växter och djur. Våra integrationsprojekt har den övergripande tanken att vara en trygg bro in i den svenska naturen, då både djup mörk skog och vatten ibland kan verka skrämmande. Rädslor kan bygga på hemska upplevelser från skogen som minor, våldtäkt, farliga rovdjur och kanske även vidskeplighet. I Sverige är naturen en fantastisk resurs som vi vet har positiva effekter både för den fysiska och psykiska hälsan.

Stiftelsen Skånska Landskap tillsammans med Region Skåne välkomnar även klasser och grupper från SFI-skolor runt om i Skåne ut i naturen. Vi möts i ett av våra strövområden och bekantar oss med naturen, en del av det svenska friluftslivet och vandringsleden Skåneleden.

För mer information kontakta Åsa Johansson, asa.johansson@skanskalandskap.se

Se gärna vår film om en utedag i Klåveröds strövområde nedan:

Film av Torbjörn Lingöy.

Övrigt

Naturen som arena för integration

Essensen av det treåriga projektet ”Naturen som arena för integration” finns koncentrerat i en bok författad av Cia Larsson. Projektet finansierandes av Skogssällskapet.

Följ våra integrationsprojekt på Facebook

"Med naturen som arena"