Pedagoger: Nätverk för utomhuspedagogik

4 x inspirationscafé för pedagoger

Under 2020 hade inspirationscaféerna teman: Skogsbad och rörelse samt Att läsa landskapet. Under hösten 2021 planeras nya träffar. Anmäl ditt intresse om du som pedagog vill vara med.

Under 2020 arrangerades inspirationscaféer med teman som beskrivs nedan. Träffarna är för alla som arbetar med lärande och upplevelser i utomhusmiljö. Om du vill vara med på inbjudnings/sändlistan så maila dina kontaktuppgifter till bokning@skanskalandskap.se Du är välkommen att komma till ett eller flera tillfällen. Du kan vara lärare, fritidspedagog, kulturarbetare, naturvägledare, skolledare eller på annat sätt jobba med lärande i utemiljö. 

Träff 3: 20 november kl 13 - ca 15.45. INSTÄLLT pga covid19-restriktioner

TEMA: Naturen som arena för integration

Varmt välkomna på årets sista Inspirationscafé tillsammans med Stiftelsen Skånska Landskap. Denna gång möter vi Anders och Cia. De kommer med värme och engagemang bjuda in er till några av de ögonblicksbilder och upplevelser de som naturvägledare mött på i projektet ”Naturen som arena för integration”.  Vad har de lärt sig under den 3-åriga projekttiden? Svårigheter och glädjeämnen.

Projektet som pågått 2017 - 2019 har finansierats av Skogssällskapet. Parallellt med ”Naturen som arena för integration” har ytterligare ett projekt löpt, ”SFI & Skåneleden”. På så vis har ett stort antal människor fått möjligheten att möta den svenska naturen, uppleva vårt högt skattade friluftsliv och fått kunskaper om allemansrättens möjligheter och begränsningar

Självklart kommer ni få delta i någon övning utomhus med. Så kläder efter väder. Och vi avslutar som vanligt med afternoontea och scones. Anmäl er enligt länk nedan.

För vem: Du som kommer på träffen kan vara lärare, fritidspedagog, kulturarbetare, föreningsaktiv, naturvägledare, skolledare eller på annat sätt jobba med upplevelser och lärande i utomhusmiljö. Du är välkommen att komma till en eller flera av träffarna. Anmälan krävs!

Datum: Fredagen den 20 november kl. 13.00- ca 15.45

Plats: Vi samlas på Fulltofta Naturcentrum och börjar inomhus för att därefter ge oss ut i skogarna runt Fulltofta Naturcentrum.

Kostnad: Föredrag och aktiviteter är kostnadsfritt. Afternoon tea och scones betalas på plats.

Anmälan: Senast den 15 november. Anmäl er via länk. 

Begränsat antal deltagare!

Träff 2: 24 april kl 13 - ca 15.45

TEMA: Skogsbad och rörelse

I naturen kan du hitta plats för både rörelse och avslappning, och dig själv. Nutidens krav på snabba beslut, många intryck och vardagspussel gör att vi människor upplever stress och ohälsa - trots att vi har det bättre materiellt än någonsin. När en kris kommer eller när vi inte vet vad framtiden innehåller, då behöver vi också hitta någon form av trygghet och lugnande miljö. Naturen är alltid öppen. Den låter dig vila och läka, den kan ge dig skydd och stärka immunförsvaret. Din kropp är gjord för rörelse och tillsammans ger vi oss ut i Fulltoftas varierande natur för att på ett kravlöst sätt prova på både skogsbad och enkla övningar som höjer pulsen och verkar hälsofrämjande. 

För vem: Alla som arbetar med upplevelser, inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis Lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare m.fl

Plats: Vi samlas vid Fulltofta Naturcentrum för att därefter ge oss ut i skogarna runt Fulltofta Naturcentrum.

Kostnad: Workshop och inspiration är kostnadsfritt. Eftermiddagsfika kostar 50 kr. Betalas på plats via Swish.

Anmälan: Senast den 17 april till bokning@skanskalandskap.se Begränsat antal deltagare! Hela dagen genomförs utomhus så kläder efter väder!

Träff 1: 13 mars kl 13 - 15.45

TEMA: Att läsa landskapet

Runt om oss i landskapet finns spåren av människors liv och öden, vad som ser ut att vara en naturlig glänta i skogen kan vara någons gamla trädgård, en till synes tom yta kan gömma ett gravfält från svunna tider. 

Hur kan man läsa landskapet för att se spåren efter människor? Hur går man tillväga för att ta reda på mer om det man upptäcker? Hur förmedlar och levandegör man landskapet för andra? 

Vi lär oss att upptäcka ledtrådarna i landskapet som avslöjar att människor en gång varit där och format platsen efter sina behov. Vi utforskar vilka källor som finns för att lära sig mer om en plats och provar hur man kan fördela det vidare.  

För vem: Alla som arbetar med inspiration och lärande i utomhusmiljö. Exempelvis Lärare, fritidspedagoger, kulturarbetare, föreningsaktiva, naturvägledare, skolledare m.fl

Plats: Vi samlas vid Fulltofta Naturcentrum och ger oss sedan ut till torpruinerna Vasahus på Fulltofta strövområde.

Kostnad: Kostnadsfri workshop. Eftermiddagsfika kostar 50 kr. Betalas på plats via swish.

Anmälan: Senast den 5 mars till bokning@skanskalandskap.se Begränsat antal deltagare! Hela dagen genomförs utomhus så kläder efter väder!

Ladda gärna ned inbjudan och sprid till andra.

Kommande caféer

Totalt bjuder vi in till fyra inspirationscaféer under året. De två kommande hösttillfällena är ännu ej klara. Maila om ni vill bli insatta på sändlistan för att få inbjudan.

Varmt välkommen!

Åsa Johansson, verksamhetschef utomhuspedagogik vid Stiftelsen Skånska Landskap

Övergripande syfte med utomhuspedagogiska inspirationscaféer

Intentionen är att alla som arbetar med lärande i utomhusmiljö kan träffas för att lära känna varandra, dela erfarenheter, få inspiration och få med sig praktiska exempel genom workshops, lekar och kreativa övningar. Datum för de övriga tre träffarna kommer att läggas ut här senare under våren.