Inspiration- nätverk - pedagogik

Inga Inspirationscafé-träffar är planerade för 2023

Övergripande syfte med utomhuspedagogiska inspirationscaféer är att alla som arbetar med lärande i utomhusmiljö kan träffas för att lära känna varandra, dela erfarenheter, få inspiration och få med sig praktiska exempel genom workshops, lekar och kreativa övningar.

För vem: Du som kommer på träffen kan vara lärare, fritidspedagog, kulturarbetare, föreningsaktiv, naturvägledare, skolledare eller på annat sätt jobba med upplevelser och lärande i utomhusmiljö. Du är välkommen att komma till en eller flera av träffarna. Anmälan krävs!

Om du ej redan är med på sändlistan så sänd ett mail till: bokning@skanskalandskap.se så adderar vi dig på listan och du kommer få inbjudningar.