Naturen som arena för integration

Bli bekant med naturen och språket

Avslutat projekt 2020 // Nyanlända barnfamiljer, SFI-studerande, utlandsfödda på språkcaféer och ensamkommande deltog i projektet Naturen som arena för integration 2017-19. Läs vår aktuella slutrapport!

Forskning har påvisat naturens välgörande effekter för människokroppen både fysiskt och psykiskt. För många nyanlända med trauman i bagaget eller ständigt stresspåslag är ett besök i skogen som plåster för själen. Många känner sig också hemma vid lägerelden eller när man promenerar genom naturmiljöer som skapar igenkänning. Essensen i projektet ”Naturen som arena för integration” har vi koncentrerat i en bok med text och bild efter tre års arbete med nyanlända i naturen (2017-2019). Det är Cia Larsson som författat rapporten där hon på ett målande sätt delar med sig av tankar och gripande och spännande möten i skogen.

Nyanlända barnfamiljer, SFI-studerande, etableringskurser, språkcaféer och ensamkommande var målgruppen i det treåriga integrationsprojektet. Många har inte varit i den skånska naturen. Genom att visa på enkelheten blir det lättare att ge sig ut i skogen på eegn hand. Med naturen som mötesplats får nya svenskar chans att finna lugnet i skog, vid hav och sjö, upptäcka promenadstigar, lära sig om växter och djur för att sedan själv våga ta steget ut genom att prova på friluftsliv på allemansrättens premisser.

Under åren har vi vänt oss nya svenskar i många kommuner, bl a Hässleholm Kristianstad, Malmö, Skurup, Östra Göinge och Åstorp. Exem­pel på aktiviteter har varit att göra upp eld, baka bröd, lära sig om svenska djur, vandra, paddla och reflektera. Vissa tillfällen ges information om allemans­rätten i klassrummet eller lokala språkcaféer före själva skogsutflykten. SFI-lärare följer upp skogsdagen efteråt i klassrummet. Förutom allemansrätten så dyker många nya ord dyker upp under skogsdagen som man sedan kan repetera och träna på.

För mer information, kontakta naturvägledare Anders Larsson, anders.larsson@skanskalandskap.se

Projektet har en Facebooksida: https://www.facebook.com/groups/naturenarenaintegration/

Malmö Universitet har studenter och forskare som intresserat sig av projektet som kommer ingå i flera forskningsarbeten.