Grundskolor: Lärande om naturen

Natur + Upplevelser + Pedagogik = Naturkunskap

Vi arbetar med olika projekt mot skånska grundskolor för att få fler elever att komma ut i naturen.

Stiftelsen Skånska Landskap arbetar utifrån att alla barn i Skåne behöver naturen och har rätt till naturnära upplevelser. Genom att i tidig ålder låta barn och unga möta naturen i lek, kreativitet och lärande byggs sambanden och förståelsen kring människans roll i naturen upp. Nya metoder och arbetssätt utforskas och utvärderas kontinuerligt för att verkligen nå fram till ”alla”. Grundskolan är därför en prioriterad målgrupp i stiftelsens arbete. Via naturnära upplevelser vävs känsla, kunskap, och medvetenhet in i ett sammanhang och en förståelse kring människans beroende av och påverkan på naturen. 

Vår pedagogiska tanke genomsyras av delad glädje, samarbete och lustfyllt lärande. Med tydliga kopplingar till skolans styrdokument LGR22 blir samarbetet självklart och stärkande för alla parter, och inspirerar de lärare och pedagoger som vi möter till ett fortsatt arbete i klassrummet efter dagen i skogen.

Skolprojekten lockar även till mer utevistelse och nya vanor. Siffror visar att många barn och unga är stillasittande samt lider av övervikt och psykisk ohälsa, vilket gör det än mer viktigt att inspirera till att röra sig i skog och mark. Vår vilja är att inga barn ska känna sig främmande i naturen, och att vi väcker en vilja att återvända ut i naturen.

Varje år erbjuder vi tusentals skånska elever olika aktiviteter i utemiljö, delvis med anslag från Region Skåne, men också i samarbete med andra aktörer.