Friluftsliv på svenska - avslutat 2021

Underlätta för att ta steget ut

Språkundervisning i skogen. Våra naturvägledare samarbetar med Naturskoleföreningen som driver projektet Friluftsliv på svenska för SFI-lärare.

Naturskoleföreningen driver inom ramarna Friluftslivets år projektet Friluftsliv på svenska. Projektet riktar sig till SFI-lärare och deras elever. Stiftelsen Skånska Landskap är en av tio aktörer som under våren fortbildar SFI-lärare i att flytta ut språkundervisning utomhus. En av platserna är Fulltofta strövområde.

Därefter kommer SFI-lärarna tillsammans med elever bjudas in till aktiviteter tillsammans med lokala föreningar med friluftslivsinriktning. Föreningarna får möjlighet att visa sin verksamhet för en ny målgrupp och SFI-eleverna får en bild av vilka fritidsaktiviteter som finns lokalt. Ungefär en aktivitet i månaden, speciellt anpassad för SFI-elever, erbjuds tillsammans med lokala föreningar under hela 2021.

För mer information: sfi@skanskalandskap.se

Övrigt

Följ våra integrationsprojekt på Facebook

"Med naturen som arena"