Friluftsliv på svenska

Underlätta för att ta steget ut

Språkundervisning i skogen. Våra naturvägledare samarbetar med Naturskoleföreningen som driver projektet Friluftsliv på svenska för SFI-lärare.

Naturskoleföreningen driver inom ramarna Friluftslivets år projektet Friluftsliv på lätt svenska. Projektet riktar sig till SFI-lärare och deras elever. Stiftelsen Skånska Landskap är en av tio aktörer som under våren fortbilda SFI-lärare i att flytta ut språkundervisning utomhus. En av platserna är Fulltofta strövområde.

Därefter kommer SFI-lärarna tillsammans med sina elever bjudas in till aktiviteter tillsammans med lokala föreningar med friluftslivsinriktning. Föreningarna får möjlighet att visa sin verksamhet för en ny målgrupp och SFI-eleverna får en bild av vilka fritidsaktiviteter som finns lokalt. Ungefär en aktivitet i månaden, speciellt anpassad för SFI-elever, erbjuds tillsammans med lokala föreningar under hela 2021.

För mer information, kontakta naturvägledare Anders Larsson, anders.larsson@skanskalandskap.se

Mer om Fulltofta

Något för alla

Fulltofta strövområde är ett vandringsparadis mitt i Skåne. Där finns Fulltofta Naturcentrum med utställningar om naturen, café,...

Läs mer