Intresseanmälan: Skolprojektet Äventyret för åk 5-9

Ett äventyr eleverna sent ska glömma

Gör intresseanmälan redan nu kring höstens skolprojekt Äventyret. Dagen är uppbyggd kring olika problem som eleverna ska hjälpa oss med att lösa. Med upplevelsebaserat lärande och naturen som arena får eleverna praktiskt öva på samarbete och kreativ problemlösning.

Skolprojektet "Äventyret" för åk 5-9 utgår från teknik, friluftsliv och kreativitet för att stimulera lärandet och utmana eleverna att fundera, konstruera, klura, knäcka koder och på kreativa sätt lösa olika typer av problem. Mer information om skolprojektet kommer i augusti! Innehållet är baserat på de globala hållbarhetsmålen från Agenda 2030 samt FNs deklaration om barnets rättigheter.  

För vem: I första hand årskurs 7-9, i andra hand årskurs 5-6. Skolor från samtliga skånska kommuner är välkomna med sin intresseanmälan

Dagar: Måndagar och tisdagar i september/oktober 2021.

Tid: ca kl. 9.30 – 14.00 exklusive busstransport

Plats: Utomhus i något av Stiftelsen Skånska Landskaps strövområde

Kostnad: Äventyret är kostnadsfritt för skolan via stöd från Region Skåne. Även busstransport bjuds på – max 1 buss/dag a 50 personer.

Övrig info: Äventyren kommer ske i skoglig/kuperad terräng varför fysisk rörlighet krävs. Två lärare/pedagoger/skolklass bör medfölja och aktivt delta i äventyret tillsammans med sina elever.

Anmäl er till: bokningsformuläret med intresseanmälan längre ned på sidan. Begränsat antal deltagare. Intresseanmälan är öppen hela sommaren. Anmäl er redan nu!

Mer detaljinformation om Äventyret och dess innehåll och upplägg kommer i augusti, då ni även får information om ni tilldelats plats.

 

 

Sänd in intresseanmälan

Bokningsförfrågan