Tillgänglighet

Natur för alla

Vi vill göra det möjligt för fler att få uppleva de positiva effekter som naturen kan ha på välbefinnande och hälsa. På olika sätt försöker vi göra naturen tillgänglig för fler.

Att göra våra strövområden tillgängliga för besökare med funktionsnedsättning är en del i vårt arbete med att göra naturen öppen för alla. I flera projekt har vi också satsat på att nå nyanlända barn och vuxna, liksom sjuka i vården.

Tillgängliga strövområden

Elva av våra strövområden har tillgänglighetsanpassade strukturer, som hårdgjorda och lättillgängliga stigar, bord och bänkar, grillplatser, fiske- och utsiktsplattformar, parkeringar eller toaletter.

Dessa områden har inventerats av en självständig aktör som kvalitetskontrollerar tillgängligheten genom equality.se. Läs om varje område på equality.se. Länkarna går till den beskrivning av området som Turism för alla gjort.

Arriesjön
Bockeboda
Breanäs

Finstorp

Fulltofta

Friseboda

Järavallen

Klåveröd

Kronoskogen

Snogeholm

Vitemölla

Natur i vården

Vi vill också göra naturen tillgänglig för dem som inte kan komma ut i den. Studier visar att inte enbart besök i naturen - utan även möjligheten att titta på naturbilder - gynnar välbefinnandet och kan ha en läkande kraft.

För några år sedan hade vi två mindre projekt på Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och Skånes universitetssjukhus i Malmö (SUS) där vi bidragit med att föra in naturbilder på två avdelningar, där bilderna används som en del i rehabiliteringen och läkeprocessen.

Läs mer i tidigare pressmeddelande på Mynewsdesk:
Natur i vården på SUS
Natur i vården på CSK

Naturen som plats för integration

Att som ny i Sverige få komma ut i skogen har visat sig vara positivt för språkinlärning, sammanhållning och välmående. Det blir en paus från vardagen, ett första möte med den svenska naturen och en introduktion till Sverige och den svenska allemansrätten.

I flera projekt har vuxna SFI­-elever och ensamkommande ungdomar från olika HVB-boenden fått besöka Skåneleden eller ett strövområde. Under 2018 pågick projektet Alle mans rätt, även det i samarbete med SFI-utbildningar från bl a Malmö.