Arbetsmetod: Projekt Naturvärdar

Projekt testat under 2021 och 2022

Efter den första pandemisommaren 2020 var vi många som funderade på hur man ser till att besökare njuter av naturen på ett hållbart sätt. Region Skåne gav Stiftelsen Skånska Landskap i uppdrag att undersöka om och på vilket sätt naturvärdar skulle kunna avhjälpa de problem som uppstår i samband med hög belastning på rekreationsområden. Projektet tilldelades 470 000 kr för projektledning. Naturvärdarnas löner och kostnader betalades av kommunerna själva.

Grundidén i projektet var att kommunen anställer och arbetsleder naturvärdar, medan Stiftelsen Skånska Landskap stod för att ge naturvärdarna en kostnadsfri introduktionsutbildning samt utrustning (väst, keps, skräppåsar, bidrag till skor). 

Naturvärdar - ett projekt i två omgångar

Under 2021 samarbetade Stiftelsen Skånska Landskap med Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Simrishamns kommun och Vellinge kommun. Fokus låg primärt på att arbeta med individer som hade möjlighet att motta någon form av stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Totalt 17 naturvärdar arbetade bland annat i Arriesjöns strövområde, Vitemölla strövområde och längs Skåneleden under sommaren.

Under 2022 blev projektet förlängt och delfinansierat med 350 000 kr av Region Skåne. Detta år samarbetade Stiftelsen Skånska Landskap med kommunerna Båstad, Helsingborg, Hässleholm, Hörby, Simrishamn, Vellinge och Östra Göinge. Totalt cirka 100 naturvärdar arbetade på ett flertal olika platser under sommaren, fördelat på tre månader. Förutom individer med anställningsstöd anställdes även sommarjobbare och feriepraktikanter. 2022 användes även ett samarbete med Länsstyrelsen Skåne som stöttade både Båstad och Helsingborg med arbetsledning.

Resultat och lärdomar

Samarbetskommunerna uppger att de upplevde färre problem med bland annat övertramp av lokala föreskrifter, såsom lösa hundar eller felparkerade bilar. Naturvärdarna mottog mycket positiv respons på sin insats från såväl turister som lokalboende.

Även om rollen passar individer med mindre arbetslivserfarenhet, är det dock värt att notera att kraven på en välfungerande och närvarande arbetsledning är av vikt för att lyckas fullt ut med insatsen.  Det är dessutom fördelaktigt att kombinera naturvärdsrollen med exempelvis enklare uppgifter inom skötsel och drift för att skapa ett verkligt stimulerande uppdrag, särskilt på de ställen och under de perioder då det inte är så många besökare.

Utvärderingar med samarbetskommunerna pekar på att intresset för friluftsliv och belastningen på naturen kommer att kvarstå eller att öka, särskilt under sommarmånaderna och ledigheter. Den samlade bilden är att naturvärdar kan fylla den ”lucka” som uppstår mellan vad man kan förhindra med skyltning och stoppa med utryckning.

Utbildningsmaterial

Utbildningen som Stiftelsen Skånska Landskap tar tagit fram består av nio pass går igenom alla de komponenter som krävs för att få förståelse för naturvärdskapets vikt i allmänhet och naturvärdens arbetsuppgifter i synnerhet (läs mer nedan om denna utbildning). Materialet består av information och diskussionsfrågor om bland annat friluftsliv, Allemansrätten, skyddad natur och service. Utbildningsmaterialet är fritt att ladda ner och använda. Rekommenderat är att använda materialet som en slags introduktionsdag. Det finns också möjlighet att kontakta oss för att höra om någon av oss har möjlighet att komma ut och hålla i utbildning.

Projektrapporter

Ladda ned rapporter för projektet för 2021 respektive 2022 här intill.

 

Naturvärdsutbildning

Här hittar du allt material som rör naturvärdsutbildningen.

Materialet till naturvärdsutbildningen togs fram under 2021–2022 i samband med projektet Naturvärdar. Utbildningsmaterialet finns nu tillgängligt för dig att ladda ner och använda fritt, med referens till Stiftelsen Skånska Landskap. Ta gärna stöd av lektionsplaneringen.

Vad gör en naturvärd?

En naturvärd gör det lätt för besökare att göra rätt. Det kan exempelvis vara att ge information om platsen, uppmärksamma om lokala föreskrifter eller tipsa om aktiviteter. En naturvärd skulle också kunna jobba med exempelvis naturvård, skräpplockning eller inventering.

Vem arbetar med naturvärdar?

En kommun, stiftelse eller annan organisation som äger eller förvaltar mark kan välja att anställa och utbilda naturvärdar av flera anledningar. Exempelvis kanske ni upplever problem (nedskräpning, trängsel, övertramp av Allemansrätten mm.) med belastning i naturområden. Kanske söker ni stimulerande arbetsuppgifter till sommarjobbare eller individer som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden. Eller så vill ni vill stärkas som naturdestination genom att erbjuda värdskap till lokalboende så väl som turister.

Vem jobbar som naturvärd?

Rollen som naturvärd är perfekt för den som exempelvis sommarjobbar eller har andra uppdrag inom skötsel eller drift.

Förslagsvis hålls utbildningen som en slags introduktionsdag. Du som arbetar inom en organisation eller kommun med frågor som rör exempelvis friluftsliv eller gröna områden kan själv hålla utbildningen utifrån materialet. Naturvärdarnas tilltänka arbetsledare är också en lämplig person att hålla utbildningen. Du kan också kontakta oss [länk till louise.liljeqvist@skanskalandskap.se] och höra om någon av oss på stiftelsen har möjlighet att komma ut och hålla i utbildningen.

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen består av nio pass. Till varje pass hör en PowerPoint.

Pass 1: Lära känna varandra och utbildningen

 • Berätta om dig själv och den organisation/kommun/stiftelse som du företräder
 • Alla deltagare berättar kort om sig själva
 • Informera om vad utbildningen innehåller och ange riktlinjer för pauser, frågor mm.

Pass 2: Vad gör en naturvärd

 • Allmänt om naturvärdens huvuduppgift – göra det lätt för besökare att göra rätt
 • Resonera kring jämförelsen mellan att vara naturvärd och vara värd på en fest
 • De vanligaste arbetsuppgifterna: Välkomna besökare, Hänvisa besökare till lämplig plats, Hjälpa bilister, Hålla koll på skräp och soptunnor, Kolla till eldplatser, Tipsa om andra besöksmål, Hålla utkik och rapportera, Informera om regler.

Pass 3: Friluftsliv

 • Friluftsliv – begreppet, inverkan på fysisk och psykisk hälsa
 • Olika typer av friluftslivsaktiviteter och var man kan, får eller bör utöva dem
 • Vilka sorters områden och leder som finns tillgängliga för att utöva friluftsliv.

Pass 4: Allemansrätten

 • Deltagarna reflekterar över vad Allemansrätten betyder för dem
 • Kort film om Allemansrätten
 • Fokus på att gå nära hus, tälta, plocka växter och elda
 • Gå igenom ett klurigt Allemansrätten-quiz med deltagarna.

Pass 5: Skyddad natur

 • Skyddad natur och olika typer av naturskydd
 • Gäller Allemansrätten i områden med skyddad natur?
 • Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och tillgång till naturupplevelser
 • Naturreservat
 • Nationalparker

Pass 6: Människor i naturen

 • Exempel på hur naturen skadas av människor
 • Varför människor gör ”fel”
 • Nedskräpning
 • Lösa hundar
 • Felparkerade bilar

Pass 7: Hjälpa besökare att göra rätt

 • Naturvärdens befogenheter
 • Reflektion kring hur man kan tillrättavisa
 • Skillnaden mellan att hänvisa och avvisa
 • Informera i rätt tid
 • Uppmärksamma besökare på nyttan med regeln – och risken om den inte efterföljs

Pass 8: Att ge god service och ta kontakt

 • God service
 • Var en förebild för besökarna
 • Stressa ner en situation
 • Bli kompis med besökaren
 • Behålla lugnet
 • Reflektera på lämpliga tillfällen att ta kontakt med besökare
 • Använda kommentarer och småprat för att komma till poängen
 • Om konflikten uppstår

Pass 9: Riktlinjer och tips

 • Hur man förbereder sig för en arbetsdag utomhus
 • Profilkläder
 • Riktlinjer
 • Ta hand om varandra

 

Övrigt

Intyg

Vid utbildningens slut är det rekommenderat att du delar ut intyg till deltagarna. Det finns en mall för intyg där du kan skriva in utbildningsledarens namn, deltagarens namn och datum för hand. Den hittar du här.

Fältdag

För att testa deltagarnas kunskaper och lära känna sin nya arbetsplats är det rekommenderat att ni tillsammans tar en dag ute i fält. Låt naturvärdarna försöka ta reda på svaret på ett antal kluriga frågor. En mall för frågorna hittar du här.

Extramaterial

Till utbildningspassen finns två extrauppgifter, antingen att låta deltagarna arbeta med under en rast, eller använda som ”läxa” under arbetsperioden.

Extrauppgifterna hittar du här.

 

Mer om Arriesjön

Litet men ändå mycket

En dryg mil från Malmö ligger Arriesjön – tidigare ett grustag och nu en oas i det storskaliga odlingslandskapet. Det är ett litet behändigt område, som du lätt tar dig runt i.

Läs mer

Mer om Vitemölla

Ålakustens pärla

Vitemölla strövområde är långa stränder, betade strandängar, blommande backlandskap, knotiga tallar och regnskogsliknande lövskog. Tänk...

Läs mer

Övrigt