Anmäl ditt arrangemang

Sagor i vindskydd, tälta med elever eller hängmattemöte med jobbet?

Sova under stjärnor på en strand. Lyssna till nattens ljud i en granskog. Det finns mycket spännande att uppleva i den skånska naturen. Här kan du som förening, organisation eller annan verksamhet anmäla din aktivitet under Hela Skåne sover ute 2021 (öppnar i febr 2021). Tänk att äventyr kan vara enkla och ske i närområdet. Kanske har ni redan en planerad friluftsverksamhet och kan tänka er att bjuda med fler för en provapå-kväll?

Beskriv vilken aktivitet du vill arrangera i samband med Hela Skåne sover ute. Var noga med att ange rätt kontaktuppgifter, länkar, vem ni riktar er till och gärna ålder på t ex barn. Obs, samtliga aktiviteter godkänns av oss innan vi publicerar dem. Alla events listas under Aktiviteter.

Tipsa föreningar och aktörer om eventet! Sprid även info under hashtaggen #helaskånesoverute samt #skanskalandskap och använd gärna länken till portalen www.skanskalandskap.se/helaskanesoverute

Hur hanterar vi smittorisk av covid-19?

Trots coronaviruset, covid-19, har vi för avsikt att genomföra Hela Skåne sover ute. Vi vet att natur, friluftsliv och frisk luft främjar folkhälsan samtidigt som smittspridning är mycket liten i naturen. Självklart kan skärpta restriktioner från myndigheter innebära att vårt beslut omprövas. Stiftelsen Skånska Landskap tar ansvar i frågan och har gått ut med råd och riktlinjer för vår verksamhet om att t ex hålla avstånd, minska till små grupper, inte ta i hand och hygieniska åtgärder. Vi vill dock tydligt framhålla att varje enskild arrangör avgör om det egna arrangemanget under Hela Skåne sover ute bör genomföras och om så är fallet, att försiktighets- och hygienåtgärder vidtas.

 

 

Anmäl ert arrangemang här under Hela Skåne sover ute 2021

Intresseanmälan