Vandra med barnen året om

Stigar under 5 km för barn

I Skåne går det att vandra året om. Vi tipsar om femton vandringsslingor i vilda Klåveröd, Vedemas skogar, längs havet i Tjörnedala, i citynära Arriesjön och vid Grytåsa sjö.

Många spännande vandringsäventyr för barnfamiljer väntar i de skånska strövområdena. I Klåveröd strövområde tar du nästan ett kliv in i sagornas värld med klippor, dalar och grottor. I Tjörnedala strövområde kan du vandra vid havet i tallskogen och längs strandängar. På de mer mystiska skogsstigarna i Vedema strövområde kan du möta skogens vänner som rådjur, räv, hare, hackspettar, kattuggla och berguv. Arriesjön strövområde är lätt att nå för storstadskidsen med bara en mil från Malmö. I Grytåsa strövområde kan du spana efter spännande fåglar vid Flinka sjö. Här nedan finns några vandringstips för de kortare turerna i fem områden:

Klåveröd strövområde

Lilla Klåveröd – 3,6 km

En spännande skogsstig som går genom granskog, bokskog, betade ängsmarker och över Traneröds mosse. Vid den södra parkeringen kan du avvika från stigen och vandra på den tillgängliga träspången ut till utsiktsplattformen en bit ut på mossen. Tänk på att spången kan vara hal vintertid.

Skorsstensdalen – 3,6 km

Här får du gå på en skogsstig som delvis följer en skogsbilväg genom granskog, blandskog och gammal bokskog. Stigen går också runt den lilla sjön Dammen och genom Skorstensdalen där det finns ovanliga stenformationer som reser sig som jättar vid stigen.

Snuvestuan – 3,8 km

Längs denna led kan du vika ned till Snuvestuan som är en rastplats i en ravin med klippväggar som ibland används av klättrare. Här kan du grilla och få regnskydd i en liten grotta. Hälften av slingan på 3,6 km går på en grusväg längs granskog, gamla hyggen och blandskog. Den andra hälften går på en stig genom blandskog och gammal bokskog i ett kuperat landskap.

Tillgänglig stig – 350 m

En rullstols- och barnvagnsvänlig stig som tar dig ut på Traneröds mosse. Från den tillgängliga utsiktsplattformen får du fin utsikt.

Tjörnedala strövområde

Blå stigen – 3,5 km

Här får du en varierad stig genom lövskogen, över en liten bäckravin och genom betesmarker ned mot havet. Stigen tar dig förbi en gammal ålabod med en bänk där du kan pausa. Från denna stig når du även en busshållplats om du vill undvika bilen.

Röda stigen – 1,7 km

Stigen går genom beteshagar, sedan vidare uppe på en brant bland lövträdsstoppar och tillbaka till havet. På höjden når du ett vindskydd där du kan grilla – eller varför inte övernatta? Trappan upp till höjden kan vara lite rickig, men ta det försiktigt.

Vedema strövområde

Blå slingan – 3 km

Var beredd på några branta backar, men också en vacker utsiktspunkt vid en ”hall”. Delar av stigen följer Rökeån och går genom både äldre granskog och lövskog där det från Barsjön är lättgånget på en grusväg. Från stigen ansluter en omarkerad stig till utsiktspunkten vid Vedema hall och rasbranten nedanför.

Gula slingan – 1,3 km

Den kuperade stigen går mestadels på en naturstig och främst genom bokskog.

Röda slingan – 5 km + 0,5 km

Stigen som går både på skogsbilväg och naturstig är bitvis kuperad. Här går du genom gammal granskog varvat med tall- och lövskog. 500 meter går du på spång, över en bro, för att ansluta till slingan. Vid Barsjön finns en populär pulkabacke om snön har kommit!

Grytåsa strövområde

Sjöslingan - 4,5 km

En stig som tar dig genom äldre granskog, över en mosse med höga tallar och blåbärsris och genom beteshagar. Längs med stigen kommer du fram till en grillplats med utsikt över Flinka sjö. Passa på att klättra upp i fågeltornet som står i närheten och spana på livet i sjön.

Bäckaslingan - 3,2 km

En stig som tar dig genom äldre granskog, över en mosse med höga tallar och blåbärsris och genom beteshagar. Längs med stigen kommer du fram till en grillplats med utsikt över Flinka sjö. Passa på att klättra upp i fågeltornet som står i närheten och spana på livet i sjön.

Hästskostigen - 3,3 km

En stig som är till för dig till häst men som också kan nyttjas av dig till fots. Tänk på att alltid hålla hunden kopplad om du väljer att ta med den på den här stigen! Stigen går mestadels genom äldre och glesare granskog men även tät och mystisk granskog med mossbeklädd mark.

Arriesjön strövområde

Blå led – 1,5 km

Den sydöstra delen av stigen slingrar sig upp och nerför kullen och här får du både en vacker utsikt över sjön och ett perfekt läge för fågelspaning.

Tillgänglig slinga – 1,3 km

Stig med hårdgjort underlag och flera bänkar för vila. Stigen går både genom ung lövskog och öppna marker. Uppe på höjden finns tillgänglig utsiktsplattform med fin vy över sjön. Läs mer om hur du tar dig till en tillgänglig bilparkering i närheten.

Läs mer om alla våra övriga strövområden där det finns många korta och långa slingor.

 

Mer om Grytåsa

Betade skogsbackar

Grytåsa är ett litet område för kortare vandringar på Stiftelsen Skånska Landskaps tre markerade leder. Möllers skog är en av få skogar...

Läs mer

Mer om Arriesjön

Litet men ändå mycket

En dryg mil från Malmö ligger Arriesjön – tidigare ett grustag och nu en oas i det storskaliga odlingslandskapet. Det är ett litet behändigt område, som du lätt tar dig runt i.

Läs mer

Mer om Klåveröd

Lite mer vildmark

Uppe på Söderåsen breder Klåveröds kuperade landskap ut sig med spektakulära klippor, skrevor och dalar, en svåråtkomlig grotta och en...

Läs mer

Mer om Vedema

För skogens vänner

Vedema är skog. Dunkel granskog, en del tallskog men också torra bokbackar och fuktdrypande lövskog där du hittar Stiftelsen Skånska...

Läs mer

Mer om Tjörnedala

Konst möter natur

I Tjörnedala möter naturen konst i alla dess former. Här finns två av Stiftelsen Skånska Landskaps markerade vandringsleder i det...

Läs mer