Kul kunskap

För dig som är nyfiken

Lyssna, känn och kika bakom luckorna. I några av våra områden finns utställningar och stigar för dig som är nyfiken på natur och kultur.

Fulltofta Naturcentrum med utställningen Småkryp

På Fulltofta Naturcentrum pågår en utställning om våra värdefulla småkryp. Maskar, fjärilar, skalbaggar, bin - alla har en viktig roll att fylla i naturen. Utställningen Småkryp - Inga små stjärnor får slockna pågår till slutet av december och riktar sig både barn och vuxna som vill lära sig mer om insekter. Öppet under Fulltofta Naturcentrums öppettider tisdag-söndag.

Inne på Fulltofta Naturcentrum kan du även lära dig om andra djur och växter i naturen, t ex testa din lövkompetens och göra naturmemory.

Läs mer

Lindgrens länga, Vitemölla strövområde

I det gamla korsvirkeshuset Lindgrens länga vid Haväng ryms ett litet museum. Här får du veta mer om trakten och hur människorna levde här för länge sedan. Det är Regionmuseet Kristianstad tillsammans med Havängs museiförening som ansvarar för museet.

Läs mer

Natur- och kulturstig i Fulltofta

Är du nyfiken på hur landskapet i Fulltofta förändrats på 250 år? Eller hur en mulmholk fungerar? Följ då med på den 3,6 kilometer långa natur- och kulturstigen. På tolv informationstavlor får du i text och bild följa landskapet då och nu, och lära dig vad man kan göra för att bevara och öka den biologiska mångfalden. En kortare text på varje skylt är skriven för barn.

Läs mer

Storkhägnet i Fulltofta

Spana på storkungar och deras föräldrar på nära håll. I Storkhägnet i Fulltofta finns 50 storkar och i det lilla informationscentret får du veta mer om storken i Skåne. Flera helger arrangeras aktiviteter för stora och små.

Läs mer: www.storkprojektet.se

Naturum i Skrylle

Är du nyfiken på traktens växter, fåglar, insekter och djur? Eller vill du veta mer om områdets kulturhistoria och geologi? Då ska du besöka Naturum Skrylle, som drivs av Lunds kommun.

Läs mer: www.lund.se/naturum

Lär dig hitta-vilse i Vedema

Lär dig mer om vad du ska göra om du råkar gå vilse i skogen. Längs Svenska Civilförsvarsförbundets Hitta-vilsestig väster om Barsjön i Vedema finns flera informationsskyltar.

Läs mer