Göra upp eld

Tips för att elda säkert och tryggt i skogen

Hur får man fyr när det regnar? Varför ska jag inte elda på torv? Här är våra tips om hur du eldar säkert.

En eld ute i skogen ger både ljus och värme. Vid en eldstad kan du laga till mat, värma dig om du blivit kall eller bara få en skön trivsam stund. Runt om i våra 19 strövområden finns upphöjda eldstäder, både med och utan tak, som vi rekommenderar dig att använda. Ha koll på om det råder eldningsförbud genom att undersöka lokala föreskrifter i den aktuella kommunen eller räddningsförbund. Det är du som har ansvaret att ta reda på vad som gäller.

Kontrollera först om du får elda genom att läsa på kommunens eller räddningstjänstens sida huruvida det är eldningsförbud eller inte. Även på krisinformation.se får du lokal information. Ett annat alternativ är att ladda ned MSB:s app Brandrisk ute. Många gånger är det säkrare att använda ett stormkök eller annat liknande kök än att elda.

Välj rätt plats där du ska elda som t ex grus eller sandmark. Allra bäst är att använda våra fasta upphöjda eldplatser i sten i strövområdena. Elda aldrig på torv eller mossa, även på jordig skogsmark är risken för brand stor. Elda inte heller vid stubbar eller myrstackar. Inte heller på berghällar som riskerar att spricka sönder.

Elda inte när det blåser mycket, då gnistor kan fara iväg och en brand kan starta.

Använd bara lösa kvistar och grenar till elden. Du får aldrig ta grenar eller hugga levande träd.

Ha tillgång till vatten att släcka elden med. Låt elden brinna ut helt. Rör om så att glöden slocknar. Gräv upp marken under askan så att ingen glöd och rök finns kvar. Vattna ordentligt på askrester och eld, även runt om eldningsplatsen.

Om elden sprider sig - vad gör jag?

Larma direkt genom att ringa 112. Om du har tillgång till vatten, försök släcka. Försök stoppa elden i vindriktningen genom att använda långa ruskor av gran el en (som du kvistat av utom ca 1 meter i toppen). Doppa gärna dem i vatten.

Piska aldrig på elden då den riskerar att ta fart. Om du kan rensa bort mossa, kvistar och ris i närheten av elden - gör det.

Konsten att göra upp eld

-Se till att avgränsa eldplatsen med stenar och plocka bort barr och löv omkring.

-Förbered dig. Se till att du har både grövre och tunnare trästickor - eller kvistar som du hittar i skogen. Med en medhavd fickkniv kan du lätt splinta stickor. Du behöver även något att tända med, t ex tidningspapper eller torrt dött granris. Är det blött ute kan du leta efter pinnar som inte legat direkt på marken utan i skydd av en sten.

-Tändstickor, tändare eller tändstål är en smaksak. Tändstål är pålitligt i alla väder medan tändstickor riskerar att bli fuktiga och tändare kan sluta fungera.

-Börja med att göra en stadig grund av fyra vedklabbar eller rejäla pinnar där du sedan kan ställa kastrullen eller kittel. Grunden är viktig, så att du får en säker matlagningsplats.

-När det är dags att tända elden: gör en större luftig boll av tidningspapper som du lägger inuti eldhuset eller grunden. Gör sedan en ännu en boll som du tänder med. Se till att det finns "flikar" inne i bollen så att syre kan komma in när du ska tända den.

-Tänd bollen. Flytta snabbt över till ditt eldhus. Jobba snabbt. Lägg på stickor och pinnar från sidan, några i taget.

-Mata elden med stickor, men var försiktig. Lägg inte på för mycket ved så att elden kvävs. Inte heller för lite så att elden brinner ut. Snart kommer du att förstå eldens olika sprakande, knastrande och poppande ljud som lär dig vad du ska göra härnäst.

-Var mycket noga med att släcka elden ordentligt med vatten innan du lämnar platsen!

Njut vid elden!