Upplevelsepedagogiskt centrum

Kreativt lärande i utemiljö

Vi jobbar med upplevelsebaserat och kreativt lärande i utemiljö, där kulturens värld möter utomhuspedagogiken. Det gör vi i flera olika projekt.

Genom att i tidig ålder låta barn och unga möta naturen i lek, kreativitet och lärande byggs sambanden och förståelsen kring människans roll i naturen upp. Vår vision är att inga barn ska känna sig främmande i naturen.

Vi erbjuder varje år drygt tusentals skånska elever olika aktiviteter i utemiljö, delvis med anslag från Region Skåne, men också i samarbete med och på uppdrag av andra aktörer.

Upplevelsepedagogiskt centrum (UPC)

Vi håller just nu på att utveckla vår utomhuspedagogik och bygga upp ett Upplevelsepedagogiskt centrum med fokus på kreativt lärande i utemiljö. Platsen är Brinkesholms trädgård i Fulltofta strövområde, en kort promenad från Fulltofta Naturcentrum.

Att utveckla vårt arbetssätt kring lärande i utemiljö är en del i detta. Vi försöker hitta nya sätt att jobba med kreativt lärande, där kulturens värld och kulturpedagogik får möta naturen och utomhuspedagogiken. Vi tror att konst, drama och teater kan hjälpa till att skapa engagemang, att vi genom en fantasifull berättelse kan hjälpa barn och unga att se samband och ta till sig ny kunskap.

Projekt kopplat till UPC

Under 2019 anordnas utomhuspedagogiska inspirationscaféer vid fyra tillfällen för professioner som arbetar med lärande i utemiljö för att de ska få inspiration, dela erfarenheter och få med sig praktiska exempel genom workshops, lekar och kreativa övningar.