Allemansrätten

Visa hänsyn i naturen

Vi är många som vill njuta av naturen. Besökare med olika intressen ska samsas om samma stigar. Att ta hänsyn till varandra och allemansrätten blir extra viktigt då.

Den svenska allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet - mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen.

Grundregeln är enkel: inte störa och inte förstöra.

Var får jag sätta upp mitt tält?

Du får tälta något enstaka dygn i naturen enligt allemansrätten. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. Om ni tältar i stora grupper med många tält måste du be markägaren om lov.

Får jag cykla och rida i skogen?

I flera av våra strövområden finns särskilda stigar för cykel eller häst. Stigar, blöt och känslig mark skadas lätt av sprättande hästhovar och cykeldäck. Respektera därför förbudet att rida på vissa av våra stigar. Rider du på skogsbilvägar håll dig i mittsträngen.

Varför måste jag koppla hunden?

I våra strövområdet rör sig ofta mycket människor. Av hänsyn till dem och till viltet rekommenderar vi att alla hundar hålls i koppel under hela året. När du passerar genom betesmark var noga med att stänga grindarna efter dig.

Får jag göra upp eld i naturen?

Du får göra upp eld, men kontrollera noga så att det inte är fara för brand och se till att du har vatten att släcka med.

Vad gäller i naturreservat?

Flera av våra områden är helt eller delvis naturreservat. Tänk på att allemansrätten är begränsad här. På informationsskyltar, i våra foldrar för varje strövområde och på varje strövområdessida på webben finns information om vad som gäller för varje område. Naturreservat bildas av Länsstyrelsen och det är också Länsstyrelsen som tar fram skötselplaner och föreskrifter.
Läs mer på Länsstyrelsens webb

Övrigt

Mer om allemansrätten

På Naturvårdsverkets webb kan du läsa mer om allemansrätten!