Allemansrätt & skyldighet

Visa hänsyn i naturen

Många vill njuta av uteliv. Därför måste alla ta hänsyn till varandra, djur och natur. Tänk på att Allemansrätten även innebär skyldigheter. I naturreservat gäller dock andra regler - ta reda på dem innan du ger dig ut.

Den svenska Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Den ger rättigheter, men även skyldigheter som hänsyn och varsamhet - mot natur och djurliv, markägare och andra människor i naturen. Grundregeln är enkel: inte störa och inte förstöra. 

Var får jag sätta upp mitt tält?

Du får tälta något enstaka dygn i naturen enligt Allemansrätten. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, åker eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära bostadshus. Om ni tältar i stora grupper med många tält måste du be markägaren om lov.

Får jag cykla och rida i skogen?

I flera av våra strövområden finns särskilda leder för cykel eller häst. Stigar, blöt och känslig mark skadas lätt av sprättande hästhovar och cykeldäck. Respektera därför förbudet att rida på vissa av våra stigar. Rider du på skogsbilvägar, håll dig i mittsträngen.

Varför måste jag koppla hunden?

I våra strövområden rör sig ofta mycket människor. Av hänsyn till dem och till djur och fåglar rekommenderar vi att alla hundar hålls i koppel under hela året i våra strövområden. Håll alltid hunden kopplad när du går genom betesmark. Läs mer om vad lagen säger.

Får jag göra upp eld i naturen?

Du får göra upp eld, men kontrollera noga så att det inte är fara för brand och se till att du har vatten att släcka med. Ibland råder eldningsförbud. Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller. Använd bara lösa grenar och kvistar till brasan, du får inte bryta från träd eller hugga ned träd.

Vad gäller i naturreservat?

Flera av våra strövområden är helt naturreservat, som t ex Vitemölla eller delvis som t ex Snogeholm. Tänk på att allemansrätten är begränsad här. På informationsskyltar, i våra foldrar för varje strövområde och på varje strövområdessida på webben finns information om vad som gäller för varje område. Naturreservat bildas av Länsstyrelsen och tar fram skötselplaner och föreskrifter.
Läs mer på Länsstyrelsens webb

Läs gärna mer i FAQ med vanliga frågor och svar som vi får.

Övrigt

Mer om allemansrätten

På Naturvårdsverkets webb kan du läsa mer om allemansrätten!