Ta hänsyn i naturen, hämta kartor och busstabeller