Zonprojekt ska undvika krockar mellan vandrare och cyklister

Lugna gröna zoner där cykeln måste ledas i betesmarker. Blåa aktiva zoner för alla typer av friluftsliv. Zonkartor i Fulltofta strövområde ska få alla att samsas om samma leder.

Kartarbetet ingår i ett pilotprojekt, Fulltofta för alla, vars tanke är att guida vandrare, hundägare, cyklister, barnfamiljer mfl för att öka hänsyn i naturen samt skydda känslig natur. Röda, gula, blåa och gröna zoner ska guida alla.

-Ibland skapas irritation mellan vissa friluftsgrupper, något som vi vill råda bot på. Då intresset för att ta sig ut på cykel har ökat markant de senaste åren har projektet framför allt fokuserat på detta, säger Johanna Pedersen, strateg för friluftsliv på Stiftelsen Skånska Landskap.

I dag finns inga leder för mountainbike i Fulltofta strövområde, däremot ett 15-tal leder för vandring. Målet är inte, enligt henne, att anlägga nya leder för särskilda målgrupper, exempelvis cyklister, utan istället lägga resurser på att behålla och förstärka de leder och den infrastruktur som finns.

Fritt att röra sig överallt - men gör inga nya spår

Det är, i enlighet med Allemansrätten, möjligt att röra sig fritt i zonerna. Det är dock aldrig tillåtet att åstadkomma nya spår. Tänk på att särskilda regler gäller i naturreservaten.

-Därför uppmanar vi alla att använda sig av de leder som finns idag, menar Johanna Pedersen.

Uppmuntran till hänsyn i Fulltofta

Här och var i Fulltofta finns även uppsatta råd på mindre skyltar som uppmanar till att hälsa på varandra, "långsammast går först" och respektera natur, djur och andra besökare, egentligen det som är basen i Allemansrätten. Dessa skyltar är en del i arbetet att genom nudging locka folk att göra rätt.

-Ännu ett sätt att visa hänsyn är att vi undanber oss tävlingscykling och träning som sker på tid, då detta i större grad riskerar att krocka med andra besökare. Den typen av aktivitet tror vi passar sig bättre på särskilt markerade cykelleder och -stigar, som finns i andra områden; exempelvis i Hörby eller på Orupsberget i Höör, fortsätter Johanna Pedersen.

Fakta: Röda, blå, gröna och gula zoner

Röda zoner är entrézoner fyllda med olika aktiviteter där många friluftslivsutövare samsas. I de röda zonerna finns tillgängliga stigar och träspänger där cyklister rekommenderas att leda cykeln.

Blå zoner är aktiva zoner där många olika friluftsutövare finns.

Gröna zoner finns t ex betesmarker där vi vill vi hålla stillsamma aktiviteter för att skapa lugn atmosfär. Cyklister rekommenderas att leda cykeln i betesmarken. Hunden ska här också
vara kopplad. I naturreservaten ska hunden alltid vara kopplad.

Gula zoner är känsliga med tex mossmark med blöta partier där stigen lätt kan skadas av däckhjul. I enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer undanbedes därför cykling okt-mars.

Vill du veta mer om zonprojektet Fulltofta för alla? Vill du se det på plats? Kontakta Johanna Pedersen, johanna.pedersen@skanskalandskap.se eller mobil 0725- 470 402.

Läs mer om Fulltofta strövområde och projektet Fulltofta för alla.

Publicerat: 2020-11-06