Vi lyfter #allemansskyldigheten

Alla kan njuta av naturen tack vare fantastiska Allemansrätten som bygger på en rad skyldigheter. Respekt, hänsyn, ansvar och omtanke om naturen och varandra är viktigare än någonsin när fler ger sig ut i skog och mark.

Den svenska Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Detta kräver att vi alla känner till "Allemansskyldigheten" som hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, markägare och andra människor i naturen. Grundregeln är enkel: inte störa och inte förstöra. I en tid när besöken i naturen ökar - vilket vi välkomnar - är denna regel viktigare än någonsin.  

Vi har samlat några viktiga "Allemansskyldigheter" här:

Bryt aldrig kvistar och grenar från levande träd

Du får aldrig bryta grenar, kvistar, bark - än mindre hugga ned träd. Du får endast plocka gammal ved eller grenar till t ex en eld. Du får däremot plocka blommor, svamp och bär, enligt Allemansrätten med undantag från fridlysta växter. I naturreservat får du i regel plocka blommor och bär, men reglerna är lokala där vissa växter kan vara skyddade eller fridlysta. Ta reda på vad som gäller i ditt område.

Elda säkert

Allemansrätten ger ingen automatisk rätt att göra upp eld - du får endast elda under säkra förhållanden. I våra strövområden finns iordningställda eldplatser som vi rekommenderar att använda sig av. Annars är grus eller sand bra underlag att elda på - aldrig torv, mossa eller berghäll. Kontrollera noga först om eldningsförbud råder och se till att du har vatten att släcka med. Det är din skyldighet att ta reda på vad som gäller. Använd bara lösa grenar och kvistar, du får aldrig bryta kvistar från träd. I många naturreservat får du endast elda på fasta eldplatser.

Ta med dig skräpet hem

Skräp hör inte hemma i naturen. På många platser i våra strövområden finns soptunnor att använda sig av. Under helger kan de dock vara överfulla pga stort tryck, så vi blir glada om du tar med dig ditt skräp hem igen. PET-flaskor, fimpar, snus och plastpåsar tar t ex mycket lång tid att försvinna i naturen då små mikroplastpartiklar eller nikotin sprids i miljön.

Sov ute en natt på en plats

Du får tälta något enstaka dygn i ett mindre sällskap om två-tre tält enligt Allemansrätten, så länge du inte stör markägaren eller skadar naturen. Övernatta aldrig nära hus, inte i betesmark, på åker eller plantering. Sätt också upp tält på tålig mark. Om ni tältar i stora grupper med många tält måste du be markägaren om lov. I många naturreservat råder däremot tältförbud. Ta reda på vad som gäller lokalt innan du ska ut.

Koppla hunden året om

I våra strövområden rör sig mycket människor: skolklasser, äldre och hundrädda. Av hänsyn till dem, men även allt känsligt fågel- och djurliv rekommenderar vi att hundar hålls i koppel under hela året i våra strövområden. Håll alltid hunden kopplad när du går genom betesmark. Läs mer om vad lagen säger om att hålla hunden under extra uppsikt 1 mars-20 aug. I många naturreservat måste du koppla hunden året om.

Cykla hänsynsfullt så att inte spår bildas

Cykla hänsynsfullt. Undvik helst att cykla på vandringsleder, eftersom cykeldäcken riskerar att ge djupa spår på stigarna, särskilt när det är blött ute. På vandringsleder har alltid vandrare företräde, så sänk din hastighet. Cykla istället på särskilda mtb-leder eller terrängcykelområden som du hittar i flera av våra strövområden. 

Rid aldrig på vandringsleder - bara på ridleder och grusvägar

Sprättande hästhovar slår sönder mark. Respektera därför förbudet att rida på våra vandringsleder. I flera av våra strövområden finns ridleder. Du kan även rida på grusvägar och skogsbilvägar, men håll dig i mittsträngen.

Kör inte med moppe, motorcykel eller elcykel i naturen

All terrängkörning i naturen är förbjuden, eftersom det ger skador på mark och växter. Undantag finns för skogsbruk och jordbruk.

I naturreservat gäller inte Allemansrätten - där råder andra regler

Flera av våra strövområden är helt naturreservat, som t ex Vitemölla eller delvis som t ex Snogeholm. Tänk på att Allemansrätten är begränsad här. På informationsskyltar, i våra kartfoldrar för varje strövområde och på vår webb finns information om vad som gäller för varje område. Naturreservat bildas av Länsstyrelsen och tar fram skötselplaner och föreskrifter.
Läs även mer direkt på Länsstyrelsens webb

Läs mer om Allemansrätten med dess skyldigheter på Naturvårdsverkets sida.

Hur tar du hänsyn till andra och till naturen? Säger du hej till andra du möter i skogen? Tar du med dig snusprillan och fimpen till soptunnan? Dela och berätta genom hashtaggen #allemansskyldigheten på Instagram.

Publicerat: 2020-07-02