Ny vandringsled i Västra Bosjökloster

Vandra bland uråldriga ekar. En ny vandringsled på ca 3 km och grillplats finns nu i naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap.

Sedan mitten av november finns det en kortare vandringsled på cirka 3 km i naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön. Reservatet ligger på mark som ägs av Stiftelsen O D Krooks Donation i M-län och förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. 

-Vi har fått hjälp av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsens arbetslag att anlägga en stig, en fin grillplats och spång. Det är inget strövområde, men väl värt ett besök då det har blivit jättefint, säger naturvårdsförvaltare Anders Rosell på Stiftelsen Skånska Landskap, som totalt tar hand om 11 000 hektar mark i Skåne.

Vandringsleden börjar vid parkeringsplatsen och tar dig in i unik natur vid Västra Ringsjön förbi gamla ekar som vuxit där sedan 1700-talet. En liten avstickare på stigen leder in till några äldre träd att beundra. På sikt kommer fler vandringsstigar att anläggas i området, berättar Anders Rosell som fortsätter:

-Till sommaren ska det göras en returstig i åkerkanten i anslutning till nuvarande stig.

Vandringsstigen syns på en provisorisk karta för den som vill ge sig ut i området. Mer information om naturreservatet finns längst ned i texten.

Den bördiga marken och närheten till sjön gjorde att Västra Bosjökloster var attraktivt som boplats redan under stenåldern. Spåren efter våra förfäder syns bland annat vid Möllebacken i form av älvkvarnar som är skålformade hällristningar. I norra delen av reservatet finns frodig sumpskog där många arter trivs. På 1800-talet fanns här Iglasjö som torrlades för att få mer åkermark.

Naturreservatet Västra Bosjöklosterhalvön bildades 2010 och omfattar 278 hektar. Läs mer om naturreservatet i Länsstyrelsens information.

 

Publicerat: 2019-12-03