Tredjeklassare öppnar dörrar till naturen  

Tredjeklassare upptäcker livet och sambanden vid vattnet och i skogen i nya skolprojektet Nycklar till naturen. Elever gör havsmobiler, lär sig göra upp eld eller tar reda på varför träden och svamparna är kompisar.

I vårens nya utomhuspedagogiska skolprojekt ”Nycklar till naturen” i Tjörnedala, Fulltofta, Klåveröd och Snogeholms strövområde får skolklasser i åk 3 heldagar ute i naturen tillsammans med naturvägledare från Stiftelsen Skånska Landskap.

Vad lär sig eleverna i detta projekt som de inte gör i skolbänken? Eleverna lär sig och möter naturen med alla sina sinnen öppna i just den miljö, naturlandskap vi pratar om. Upptäckarglädje, nyfikenhet stimuleras på ett helt annat sätt när eleverna får håva och göra upp eld själva. Och över allt finns den samlande förståelsen för liv och natur i balans genom våra arters ömsesidiga beroende av varandra.

Teman skiljer sig från strövområde till strövområde. I Tjörnedala strövområde är livet under ytan i fokus. I Fulltofta strövområde får eleverna veta mer om trädets och svamparnas beroende av varandra. I Klåveröd får eleverna utmana sig själva genom att åka flotte och håva efter liv i en insjödamm. I Snogeholm handlar dagen om kolets kretslopp. Tanken är att eleverna med lärare ska upptäcka livet i vatten och skog för att hitta nycklar och ”stigar” att kunna hitta tillbaka till naturen.

Projektet pågår under hela våren, från maj till juni.

Läs mer om projektet samt allt vårt arbete som erbjuds till grundskolor. 

Publicerat: 2020-05-07