Ta en konstrunda i Snogeholm

Sex konstverk genom projektet LandArt finns nu att beskåda i Snogeholms strövområde. Pålar i en damm ger stillsam vattenspegling, flätade bollar av kvistar högt upp i träden är en annan upplevelse.

Snogeholms strövområde med dess blandskogar, kullar, gläntor och tiotalet olika vandringsstigar gör platsen ideal för projektet LandArt. Så resonerade ansvarige konstnären och projektledaren Frank Björklund som skapat sex olika naturnära konstinstallationer i strövområdet. Han vill att konstrundan ska bli ett utflyktsmål för hela familjen under alla årstider.

LandArt, eller jordkonst, är en konstform som innebär att man skapar konst i det verkliga landskapet av naturliga, rena material så att ingen påverkan sker på naturen. Berg, jord, sten, trä, vass och gräs har använts i de sex konstverk som är utplacerade i en "rundvandring" på cirka 5-6 km.

Vid parkeringen vid Snogeholmssjön finner man "Genombrott", ytterligare några hundra meter längs sjöns västra sida finns "Frukt bär frukt". Vidare i nordvästlig riktning på Fiskarhusvägen finns "Tiden går och vi med den", nästa anhalt är Pengabacksvägen med stenfåtöljerna "Sten i vila" och strax söder om dem finns "Spegling 180" i den lilla dammen. Ytterligare en liten bit söderut hittar man "Utsikt/Insikt".

Läs mer om konstverken i projektets egen folder.

Publicerat: 2018-06-11