Undvik våra skogar under stormen

Stormvindarna gör att det är riskfyllt att vara i våra strövområden där träd kan falla. Ha uppsikt över lutande träd och lösa grenar. Skjut gärna upp skogsutflykten någon dag tills dess att vinden lagt sig.

Stormen Laura som drog in under torsdagen i kombination med allt regn på sistone gör att träd kan falla i våra strövområden. Gamla, vattensjuka eller skadeangripna träd kan brytas eller falla, vilket gör det farligt att vistas i skogen. Vår rekommendation är därför att vänta med utflykten tills dess att stormen bedarrat.

Uppgifter från Trafikverket under fredagen visade att totalt 600 träd fallit över vägar runt om i Skåne. Än har vi ingen helhetsbild över hur våra vandringsleder, grusvägar och skogar påverkats, men vi uppdaterar ständigt vår webb med relevant info under respektive strövområde. I t ex Djurholmen strövområde har en björk fallit över stigen mellan mossen och utsiktstornet, men det går att ta sig runt genom att kliva ut i terrängen. I Snogeholm strövområde är det t ex hängande träd över bl a ridleden. Vi hoppas på er förståelse att det kan ta tid för oss att åtgärda allt; vi gör en prioritetsordning där de allvarligaste skadorna åtgärdas först.

Om ni ser nedfallna träd, lösa grenar, lutande träd eller annat som bör åtgärdas på våra marker - rapportera gärna till oss på info@skanskalandskap.se 

Tack på förhand!

 

 

Publicerat: 2020-03-12