Snogeholm strövområde: Entreprenör sökes

Vi söker efter en turismintresserad entreprenör som kan utveckla boenden för turister och besökare i Snogeholms strövområde. Är det dig vi söker?

Stiftelsen OD Krooks Donation i M-län erbjuder nu turismintresserade entreprenörer att lämna intresseanmälan gällande att långtidshyra hus och anläggningar inom Snogeholms strövområde, med syfte att genom korttidsuthyrning tillgängliggöra dessa för besökare inom strövområdet.

Stiftelsen OD Krooks donation i Malmöhus län äger fastigheten Sjöbo Ellestad 5:4. Inom fastigheten finns Strövområdet Snogeholm. Strövområdet förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap. Driften av strövområdet sköts av en upphandlad strövområdesentreprenör.

Inom fastigheten/strövområdet finns ett antal hus som korttidsuthyrs till besökare. Det är Stiftelsen OD Krooks Donation som äger husen, men dessa har långtidsuthyrts till Stiftelsen Skånska Landskap som har stått för korttidsuthyrningen. Inom området finns även två campingar; en husvagns/husbilscamping och en tältplats. Det finns också möjlighet för besökare att köpa fiskekort i Snogeholmssjön samt att hyra båtar och kanoter.

Läs mer om uppdraget i vår pdf. Lämna din intresseanmälan senast 13 december 2019.

Publicerat: 2019-12-02