Rösta på nya gröna mötesplatser för unga

Ett vindskydd som lockar tonåringar? Eller med lekhörna för små? Rösta på Stiftelsen Skånska Landskaps nya koncept av vindskydd för unga på Skåneleden.

-Vi vill locka barn och unga ut i naturen med ny tilltalande mötesplats i form av vindskydd. Mer utevistelse ger vinster i hälsa, engagemang för miljö och natur och kamratskap, menar Torbjörn Lingöy, ledförvaltare på Stiftelsen Skånska Landskap, som förvaltar Skåneleden.

Naturens positiva effekt på vår fysiska hälsa är redan väl känd. Den senaste tiden har studier även visat att vistelse i naturen både förebygger och behandlar psykisk ohälsa. Samtidigt kommer det alarmerande rapporter om att barn och ungdomar rör sig allt mindre, mår allt sämre och i allt större utsträckning vistas inomhus.

Detta vill vi på Stiftelsen Skånska Landskap ändra på. Under flera år har vi genom olika åtgärder, underlättat för människor att komma ut och möta den skånska naturen. Nu vill vi ta ytterligare ett steg i vår ambition att locka till naturliga möten längs Skåneleden. Om vi får ta del av Naturbonus 2019 genom Naturkompaniet kommer vi att förnya en av våra nuvarande lägerplatser och ersätta den med en modern naturnära mötesplats utformad efter den unga generationens önskemål. Läs mer om vår idé och själva omröstningen. Rösta kan du göra här via länken som medlem i företagets kundklubbDu kan endast rösta till den 20 maj.

Vad vill vi? De permanenta lägerplatser som idag finns längs våra leder och i våra strövområden, är utformade enligt 1970-talets friluftsideal och vi tycker nu det är dags att förnya dessa. Vår ambition är att engagera barn- och ungdomar i olika åldrar för att komma med idéer till utformningen av 2020-talets naturnära mötesplats. För att omsätta idéerna till skisser och ritningar kommer vi att samarbeta med arkitektstudenter vid Lunds Tekniska Högskola. Med modern byggnadsteknik, spännande design och innovativa lösningar skapar vi sedan en trygg och tillgänglig mötesplats. Vi vill locka till lek och lärande, bjuda in till kittlande upplevelser och mysig samvaro och samtidigt möta framtidens utmaningar inom digitalisering. Miljömedvetenhet och hållbarhet präglar naturligtvis hela processen liksom hänsyn till olika kultur- och funktionsvariationer. Vi anlägger markerade stigar och upplevelseplatser i anslutning till mötesplatsen som därmed blir en naturlig länk in till den omgivande naturmiljön.

.

Publicerat: 2019-04-29