Nytt i Fulltofta strövområde

Från 1 januari 2020 är det fritt att meta i Bjeverödsdammen i Fulltofta strövområde. Nytt är också ett pågående zonprojekt kring friluftsliv samt att stiftelsens stugor inte hyrs ut under året.

Från den 1 januari 2020 behövs inte längre något fiskekort för att meta i Bjeverödsdammmarna i norra Fulltofta. Ett spö/person gäller. Fram till dess får besökare köpa fiskekort via Bjeveröds sportfiske som har haft hand om fisket i sjön under många år på ett förtjänstfullt sätt.

Anledningen till att Stiftelsen Skånska Landskap släpper metet fritt är att det finns andra planer för det sköna "vattenriket". Vi vill göra området än mer tillgängligt för det breda friluftslivet, aktiviteter och ta vara på naturvärden. Under 2018-2019 har t ex Stiftelsen Skånska Landskap rustat upp och byggt en lång träspång på cirka 1 km kring Fiskedammen för att göra den tillgänglig för alla. Arbetet fortsätter under kommande år.

Fiske i övriga dammar i Fulltofta är däremot förbjudet. Däremot går det utmärkt att fiska i Ringsjön efter att du köpt fiskekort, mer info på www.ringsjon.net

Ännu en nyhet i Fulltofta strövområde är att de två stugorna Jägarbostaden samt Bjeverödshuset inte är tillgängliga under 2020 pga långtidsuthyrning. I Snogeholm strövområde finns däremot flera stugor att hyra. Lokalt i Hörby och Höör finns också flera övernattningsalternativ för alla som vill stanna ute längre.

En tredje nyhet i strövområdet är att Stiftelsen Skånska Landskap satsar på nya "zonkartor" för att få olika friluftsgrupper att samsas - vandrare, hundägare, cyklister mfl. Fulltoftakartan har olika färgade zoner med t ex aktiva och stillsamma zoner som guidar besökare om var känslig mark finns, var det är bäst att utöva sitt friluftsintresse etc. Denna zonkarta finns uppsatt bl a vid Fulltofta Naturcentrum. 

Stiftelsen Skånska Landskap har hand om hela Fulltofta strövområde som är ett av Skånes största med 15-talet vandringsleder, vindskydd, rastplatser, naturreservat, Fulltofta Naturcentrum mm. Vill du veta mer om vårt fantastiska strövområde? Läs mer på www.skanskalandskap.se/fulltofta 

 

 

Publicerat: 2019-12-30