Ny VD för Stiftelsen Skånska Landskap

Få fler skåningar att upptäcka naturen. Det är ett av målen för Charlotta Kabo Stenberg som är ny VD sedan 1 oktober.

Charlotta Kabo Stenberg är Stiftelsen Skånska Landskaps nya VD sedan 1 oktober. Bakom sig har hon många år som ledare i offentlig sfär, allra senast som kommunchef i Örkelljunga. Innan dess hade hon samma roll i Älmhult där hon även var chef för utbildningsförvaltningen och dessförinnan kommunchef i Osby. Med en bakgrund som jägmästare och den huvudsakliga arbetserfarenheten inom Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna i Gotland, Skåne och Blekinge, ligger skogs- och miljöfrågor henne varmt om hjärtat. Arbetet med att leda Stiftelsen Skånska Landskap känns helt rätt.

-Med Stiftelsen Skånska Landskaps stora verksamhetsbredd kommer jag att ha nytta av erfarenheter från såväl skog, lantbruk, naturvård och pedagogik som ledarskap, offentlig förvaltning och politiskt styrd organisation, säger Charlotta Kabo Stenberg.

Hon är imponerad av stiftelsens verksamhet som möjliggör för alla Skånes invånare att komma ut i naturen på ett enkelt sätt.

-Problemet är bara att för få känner till de möjligheter och aktiviteter som finns. Vår utomhuspedagogiska verksamhet är en fantastisk verksamhet som förhoppningsvis får barn och unga att ta med sig även sina föräldrar ut i naturen, säger Charlotta Kabo Stenberg.

Vilka vägar tycker du att stiftelsen ska välja?

-Med Region Skåne som huvudman kan jag tycka att folkhälsoperspektivet är väldigt viktigt. I den stressade värld som vi alla lever i är naturen en fantastisk miljö att koppla av i, både fysiskt och psykiskt, menar hon.

Uppvuxen i den skånska myllan i Östra Göinge ser Charlotta Kabo Stenberg sig som "en riktig lantis", ja hon har helt enkelt alltid bott långt ut på landsbygden.

-Jag är till och med beroende av naturen! Jag är nog en riktig naturnjutare som ger mig ut för att gå mycket och gärna med vår hund.

Hon har tidigare varit månskensbonde, som hon kallar sig själv, med både kor, lamm och Linderödsgrisar på den egna gården, likaså skogsbruk. Skogen med alla dess värden är ännu något hon vill lyfta fram i stiftelsens arbete.

-Stiftelsen Skånska Landskap är bra på att bedriva skogsbruk på ett hållbart sätt, något som ger ett värde för mer än bara stiftelsen. Vi kan vara förebild för hur man kan driva ett ekonomiskt skogsbruk med bevarande av höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. Det är även intressant hur vi arbetar för att bevara de skånska landskapstyperna.

Tidigare VD Stefan Olsson arbetar kvar i Stiftelsen Skånska Landskap med skogs- och egendomsförvaltning.

Vill du komma i kontakt med Charlotta Stenberg? Hennes kontaktuppgifter är charlotta.k.stenberg@skanskalandskap.se samt mobil 0733-749969.

 

Publicerat: 2018-10-01