Ny Skrylle kartfolder

En ny 24-sidig kartfolder för Skrylle finns nu att ladda ned i ett samarbete mellan oss, Lunds kommun, Friluftsfrämjandet och Länsstyrelsen Skåne.

Den nya kartfoldern över Skrylle strövområde är gjord i vår välbekanta layout med blå ram, pedagogiska kartor samt tipsrutor för Saker att göra.

Skrylle är ett stort frilufts- och motionsområde med över 16 olika stigar och spår, Naturum Skrylle, viltgömslet Gyltan, naturlek, fiske och mycket annat. Många olika parter samarbetar i området, där Lunds kommun förvaltar naturreservaten Skrylle, Måryd, Rökepipan, Dalby fälad no 5 samt Kaninlandet medan Stiftelsen Skånska Landskap äger de södra delar av Skrylle naturreservat. Länsstyrelsen Skåne förvaltar övriga naturskyddade områden. Friluftsfrämjandet driver Skryllegården.

Ladda ned nya Skrylle kartfolder här!

Du kan även hämta kartblad samt kartfolder på Skryllegården samt på våra Naturcentrum/Besökscentrum.

Publicerat: 2020-09-01