Natur får utlandsfödda att känna sig hemma i Sverige

Dämpa stress. ge glädje och känsla för svensk folksjäl. Heldagar i naturen gav många positiva effekter visar projektet Naturen som arena för integration för utlandsfödda.

Skogen är ett viktigt andrum för nyanlända med trauman i bagaget eller ständigt stresspåslag. Så kan man sammanfatta resultatet av projektet "Naturen som arena för integration", som nu finns som slutrapport. Bakom projektet, som pågick 2017-19, stod Stiftelsen Skånska Landskap med ekonomiskt stöd från Region Skåne och Skogssällskapet. Under de tre åren nådde projektet cirka 1900 deltagare som fick heldagar i naturen för att vandra, baka bröd, bekanta sig med svenska djur, växter samt allemansrätten.

-Många elever säger att de känner sig som hemma i Sverige för första gången när de kommer ut i naturen. När de rör sig genom naturmiljöer eller får sysslor som påminner dem om hemlandet. Vi har också hört från lärare harmonin i gruppen ökat markant efter skogsbesöket. Några har uppgett att elever som annars inte ler och skrattar plötsligt gör det, säger Cia Larsson, en av naturvägledarna som arbetat i projektet samt författare till slutrapporten.

Farlig natur vänds till ljus plats för glädje

Bland deltagarna fanns nyanlända barnfamiljer, SFI-studerande, ensamkommande från HVB-hem, deltagare i språkcaféer och andra utlandsfödda. En bred grupp med olika erfarenheter i bagaget. Några hade flytt från oroligheter i hemlandet, en del förknippade naturen med faror, mörker och vilda djur medan andra var vana att vistas i skog och mark. Projektet har därför utgått från naturen som en trygg mötesplats för människor med vetskapen om att naturen har en läkande förmåga, dämpar stress, ger glädje och energi, enligt aktuell forskning.

-Många av deltagarna ser skogen som ett hot där det finns minor, giftiga ormar och hyenor. Dit går man av tradition aldrig. Vi har känt det viktigt att förklara att de vilda djuren i Sverige är mycket räddare för människan än vad vi behöver vara för dem, säger Anders Larsson, naturvägledare och projektledare, Stiftelsen Skånska Landskap.

Naturkunskap för att förstå den svenska folksjälen

Ännu en erfarenhet i projektet är att kunskap om natur, friluftsliv och allemansrätten är viktig för att förstå svenskens kulturella identitet och folksjäl.

-En infödd talar ofta om natur, väder och vind och reser gärna till fjällen, fritidshus eller lantställen på fritiden - för att delta i detta behöver man såklart kunskapen om det. Dessutom är det betydligt lättare att ta nya sociala kontakter ute i det fria. När det gäller allemansrätten förklarar den mycket om hur hela samhället fungerar, det egna ansvaret, omsorgen om omgivningen, säger Cia Larsson.

Att äta tillsammans = integration

Ännu en lärdom var att måltiden och att äta tillsammans, även mitt ute i skog, är något av det viktigaste man kan göra för att lyckas med integration.

-Här var det vi naturpedagoger som fick ta till oss av deltagarnas kulturer med stora utemiddagar. Vi slogs genast av hur väl mat förenar och skapar härliga känslor av gemenskap. Eller som vår syriske medhjälpare i projektet uttryckte det: delar man bord så delar man också fred, säger Cia Larsson.

Många vill återvända ut i naturen

Från deltagarna i projektet hör hon ofta att de behöver mer stöd när de åker tillbaka till strövområdet eller andra nya platser. Lärarna vittnar om att eleverna gärna vill göra repris på "skogsdagen" nästkommande terminer.

-Flera deltagare har nämnt att de börjat använda sin närmiljö bättre. Många är dock oroliga att röra sig ensamma i naturen, de behöver sällskap. I strövområdet Vedema har vi till vår glädje flera gånger mött sällskap och familjer som hittat tillbaka. Mitt hopp är att skogsdagen blir ett ljust minne som deltagarna återberättar för andra och slutligen blir till en längtan att återkomma med familjer eller vänner, säger Cia Larsson.

Läs slutrapporten Naturen som arena för integration på Stiftelsen Skånska Landskaps webb.

Vill du veta mer, kontakta projektledare Anders Larsson, Stiftelsen Skånska Landskap, anders.larsson@skanskalandskap.se eller 0725-95 11 89

Publicerat: 2020-12-16