Kronprinsessan kommer till Vitemölla

Den 12 juni kommer Kronprinsessan att vandra i Vitemölla strövområde. Under landskapsvandringen kommer hon att ta del av naturvårdsarbetet SandLife med många insatser från Stiftelsen Skånska Landskap.

Kronprinsessan gör ännu en landskapsvandring och i just Skåne föll valet på de österlenska nejderna. Hon inleder med att besöka Stenshuvuds nationalpark och vandrar sedan längs kusten norrut genom bland annat Vitemölla strövområde.

Under vandringen kommer hon att fördjupa sig i arbetet med att restaurera strandmarkerna längs kusten i projektet SandLife som Stiftelsen Skånska Landskap, Länsstyrelsen mfl arbetat med under de senaste åren. I området Haväng och Vitemölla strandbackar har tall röjts och ryckts bort, solgropar har gjorts genom grävning och vissa större träd har dragits upp, allt detta för att skapa en mosaik av gläntor, tallskog, sandblottor och öppna vegetationstäckta områden.

Välkommen att vandra med Kronprinsessan 12 juni på naturstigarna samt Skåneleden i vårt vackra strövområde! Läs mer om Vitemölla strövområde i vår folder och arbetet med SandLife. Hålltiderna för landskapsvandringen är:

Kl 10.00-ca 12.00 Ankomst till Stenshuvud nationalpark. vandring till toppen, besök Naturum mm.

Kl 13.00 Vandring från Vitemölla strövområde på naturstigar och Skåneleden.

14.00 Haväng - därefter passerar man Lindgrens länga, Skepparp och sedan vidare till Brösarps station där vandringen avslutas ca 16.10.

Mer info om landskapsvandringen som bl a finns via Kungahusets hemsida eller Länsstyrelsen Skåne. 

Publicerat: 2018-05-31