Han fick årets skogsvårdsstipendium

Engagerad och intresserad. Så kan årets skogsvårdsstipendiat Ove Larsson beskrivas. Under onsdagen hyllades han på Fulltofta Naturcentrum.

Det var en mycket glad Ove Larsson som tog emot skogsvårdsstipendiet onsdagen 4 december av Stiftelsen Skånska Landskap. I slutet av varje år delas stipendiet ut från Stiftelsen Emil Bondessons Skogsvårdsfond till en person "för sin goda skogsskötsel, sitt stora skogsintresse och som föredöme för skogsbruk i sin bygd." Ove Larsson äger skog i Linderöd och Kristianstad på sammanlagt 24 hektar.

-Jag är chockad och förvånad. Men det är viktigt att man inte glömmer bort Ingvar Olsson på Skogsstyrelsen som alltid gett ett gott stöd, sa Ove Larsson som fick priset av Charlotte Wachtmeister, styrelseordförande för Stiftelsen Skånska Landskap som förvaltar skogsvårdsfonden.

För några år sedan anlade Ove Larsson ett ädellövhägn med ek och lind i samarbete med just Skogsstyrelsen. Det enorma intresset i skogen har han haft med sig från starten 2000 då han köpte den ena skogsfastigheten. Till en början högg och körde Ove Larsson själv allt timmer. Numera gör han bara skotningen med egen utrustning och får hjälp med huggning. Under alla år har han varit en flitig deltagare på skogsdagar, tagit till sig information kring skötsel av skogen, visat stort intresse för både produktion och hänsyn i brukandet.

-Är man intresserad kan man lära allting. Skogen är så intressant att det alltid är lätt att lära, menade Ove Larsson, som även är i skogen när han ska koppla av.

 

Publicerat: 2019-12-05