Fulltofta fyller 100 år

I sommar firar vi hundraåringen Fulltofta. Sedan 1920 har Fulltofta ägts av våra stiftelser. Under de 100 åren har åker blivit våtmark, barrskog blivit lövskog, diken och stenmurar odlats bort.

Den 15 augusti kl 13.30-15.30 firar vi hundraåringen Fulltofta med ny utställning, föredrag och festligheter på Fulltofta Naturcentrum. För exakt hundra år sedan, den 15 augusti 1920, skrevs nämligen köpeavtal mellan den dåvarande ägaren Skogssällskapet och Malmöhus läns landsting om köp av stora delar av det som idag är vår klenod Fulltofta.

Vår nya utställning visar kulturlandskapets förändring under denna tid med ett antal nedslag av vad som hänt i våra skogar och kulturmarker under dessa 100 år. Det speglar de människor och aktiviteter som med hårt arbete och framsynta idéer har verkat och skapat de skogar och öppna marker vi har idag. Vi talar idag om den arena som vi inom Stiftelsen Skånska Landskap erbjuder besökaren för rekreation och utevistelse men också för att få klimatsmarta nyttigheter som träprodukter och livsmedel. Det vi visar upp i utställningen ska både locka till besök och upptäckarglädje i såväl våra marker som naturen runtomkring. Landskapet påverkas av både människans aktivitet och naturen själv och sker i små steg som för vårt öga kan vara svåra att se men som under många år radikalt har förändra vårt kulturlandskap. Till detta kommer klimatförändringen som en mer storskalig aktör med de förändringar den för med sig. Vi som människor kan också med vårt beteende påverka framtidens landskap och kanske kan detta tillfälle i sig bli en tankeställare för dig.

Alla är välkomna för att fira Fulltofta den 15 augusti på Fulltofta Naturcentrum. Vi inleder kl 13.30 med kort visning av utställningen, därefter jubileumstårta i cafeét, Sedan kan alla följa med på skogsvandring med guidning och föredrag om Fulltoftas skogshistoria av Hans-Jöran Hildingson, ordförande i Skogshistoriska sällskapet.

ANMÄL ER till info@skanskalandskap.se med antal personer, namn och telnr.

 

Begränsat antal platser pga Folkhälsomyndighetens rekommendationer i coronatider.

Vill ni veta mer om Fulltofta strövområde, kontakta Anders Rosell, anders.rosell@skanskalandskap.se

Välkomna!

Publicerat: 2020-06-25