Eldningsförbud hävt på många håll

Uppdaterad 190706// Räddningstjänsten har hävt tidigare eldningsförbud eller avrådan mot att elda i flera skånska kommuner. Kolla vad som gäller lokalt innan du ger dig ut.

Tidigare eldningsförbud i nordvästra samt nordöstra Skåne är hävt. På andra håll avråder skånska kommuner fortfarande från att göra upp eld i skog och mark.

Innan du gör upp eld ber vi dig att kontrollera noga på aktuell kommuns och/eller räddningstjänstens hemsida för att vara säker på att det inte är eldningsförbud i det strövområde du besöker. Lokala regler gäller. 

 

 

 

 

 

Publicerat: 2019-06-24