900 nyanlända lär sig om svensk natur

Förstå att skogen är ofarlig. Prova på att paddla och vandra. Stiftelsen Skånska Landskap öppnar dörren till naturen för 900 SFI-elever under året.

-Förkunskaperna hos dem varierar från noll till att ha levt med djur och elden till vardags. Många har en annan syn på naturen, en syn som vi vill försöka påverka. En man sa idag att de har fantastisk natur i hemlandet, men att alla skräpar ner och ingen bryr sig, säger en av projektledarna Anders Larsson, även naturvägledare vid Stiftelsen Skånska Landskap.

Med naturbaserade integrationsprojekt ser Stiftelsen Skånska Landskap hur den svenska naturen öppnas upp för många av de 900 nysvenskar som under året får chansen att komma ut. De får nya kunskaper med sig om svenska djur, växter, biologisk mångfald och naturområden som finns över hela Skåne. De får också chansen att testa friluftsliv som att promenera, paddla, fiska och laga mat och umgås runt lägerelden, allt enligt allemansrättens rättigheter och skyldigheter. Projekten drivs tillsammans med Skogssällskapet och Skåneleden.

Det är den bästa av aprildagar i Snogeholms strövområde när bussar med SFI-elever från Hyllie Park Folkhögskola rullar in. Solen flödar över ljusgröna trädkronor och sjön ligger nästan stilla. Anders Larsson börjar med att berätta om hur naturen ger fysiskt och psykiskt välbefinnande.

-Det är viktigt att komma ut och röra på sig både för huvudet och kroppen. Det är jättebra att vara i skogen för att till exempel gå på våra stigar. Alla kan känna sig trygga i skogen. Det finns toaletter och man kan komma under tak, säger Anders Larsson.

Gruppen fortsätter på en liten promenad med flera stopp på vägen där han berättar om de vilda djur som finns i svenska skogen och allemansrätten. Vårkänslorna tar över hos några av kvinnorna som sätter på discomusik och dansar fram på stigen. För flera i gruppen är skånska bokskogar en ny bekantskap, andra är redan ute i naturen ganska ofta för att till exempel fiska.

Elisabet Mörnerud är rektor på Hyllie park folkhögskola där hon ser hur viktigt det är att studerande i SFI ska få möjlighet att "upptäcka och erövra nya platser i sitt nya land" som de kan återvända till och bli deras. 

-Många har inte varit utanför Malmö och de har inte vågat eller haft kunskap om möjligheten att vara ute i naturen. I svenskundervisningen har vi läst om Allemansrätten och om hållbarhetsfrågor och vi vill koppla erfarenheter och upplevelser till undervisningen.

Vilka vinster ser du med detta arbete?

-​Deltagarnas anknytning till det nya landet stärks när de får möjlighet att knyta an till naturupplevelser. Många nyanlända i SFI bär på trauman och svåra upplevelser och naturen har en läkande inverkan, menar Mörnerud, som berättar att deltagarna har efterfrågat utflykter men att skolan inte haft så många möjligheter och tillfällen att organisera detta.

-Utflykterna förra veckan blev väldigt positiva upplevelser för deltagarna. Vädret var soligt och ganska varmt och programmet var så bra och gav också utrymme för egna promenader och samtal. Lärarna kan använda dessa upplevelser för att arbeta med språket både före och efter utflykterna. Deltagarna visar upp nya sidor och förmågor när vi kommer utanför klassrummen. Det gör något för gruppdynamik och arbetsgemenskap, säger Elisabet Mörnerud.

Anders Larsson understryker att naturen finns till för alla oavsett vem man är, var man kommer ifrån, vad och vem eller vad man tror på.

-Vår natur finns runt knuten och är världens bästa medicin som till och med är gratis. Med glädje, värme och gemenskap erbjuder vi en positiv kontakt, kanske för första gången, med den svenska naturen. Naturen är en fantastik mötesplats för dialog och brobygge mellan människor. Vid lägerelden småpratar vi och vädret och delar vi med oss av våra livsöden samtidigt som vi bryter nybakat bröd med varandra, förklarar Anders Larsson.

 

 

 

Publicerat: 2019-05-06