Utställning: Småkryp - Inga små stjärnor får slockna

  • Datum: 30/3-29/12
  • Tid: 10:00-16:00
  • Var: Fulltofta
Observera att detta evenemang avslutades 2019-12-29

Stig in i småkrypens värld, under jorden, vid stubben, på ängen och i skogen. Stiftelsen Skånska Landskap välkomnar alla till årets stora familjeutställning Småkryp - Inga små stjärnor får slockna. I denna poetiska och sinnliga utställning, byggd på fakta, lär vi känna några vanliga och ovanliga arter som finns utanför Fulltofta Naturcentrum.

Våra småkryp är fullständigt livsnödvändiga för vår överlevnad och välmående. Fula eller vackra - det är faktiskt småkrypen som får världen att fungera.

Av de idag 1,5 miljon kända växt- och djurarterna på jorden är 1,2 miljoner leddjur såsom exempelvis insekter, skalbaggar, flugor, humlor, fjärilar och getingar. Studier visar på att vi är på väg mot en massutrotning av småkryp. Över 40 procent av världens insekter minskar i antal och en tredjedel hotas av utrotning. Det finns undersökningar som pekar på att inom 50 år finns bara hälften kvar och om 100 år har vi inga småkryp alls. Får detta fortgå väntar oss snart inte bara en sterilt ren, tyst vår, utan också en kuslig och öde sommar samt en katastrofal höst och vinter. Inga små stjärnor får slockna!

Efter utställningen välkomnar vi er ut på krypletarsafaris i området.

Utställningen riktar sig till alla, från 6 år. 

Öppettider: Öppet tisd-sönd under Fulltofta Naturcentrums ordinarie öppettider. I mars öppet kl 10-16, april-sept öppet kl 11-17. Inget inträde.