Skogsexkursion i Skrylle

  • Datum: 15/11
  • Tid: 9:00-12:00
  • Var:
Observera att detta evenemang avslutades 2019-11-15

En skogsexkursion i Skrylle ordnas för verksamma inom skog- och naturvård av Stiftelsen Skånska Landskap och SLU i samarbete med Skåne-Blekinge Skogsklubb.

I Skrylle utanför Lund finns intressanta försök i stor skala med stormförebyggande skötsel där bestånden är gallrade eller ogallrade. Försöken anlades 1983 i granskog som planterades efter stormen 1967. I dessa har SLU haft ett antal försök under årens lopp gällande rotröta, stormskador och virkeskvalitet som presenteras under exkursionen. Vi tycker det är intressant att visa upp detta innan granbarkborrar och avverkning tar bort dessa bestånd.

Vi kommer även att titta på vad som händer efter granen då den enligt naturreservatets skötselföreskrifter ska ersättas med lövskog. Vi kollar på bl a sådd av ädellövskog tillsammans med SLU.

Vi bjuder på förmiddagsfika! Anmälan till anders.rosell@skanskalandskap.se senast 12/11.

Samling 09.00 vid mobilmasten Hällestadvägen med skylt/vägvisning från väg 952 Dalby- S Sandby (ca 600 m norr om Dalby, SWEREF TM 6171795, 396334). OBS! Samåk för miljöns skull MEN även för parkeringens skull då det är trångt i skogen!

Välkomna