Naturvårdsinfo i Vitemölla

Kom och lär känna naturreservatet, biologisk mångfald och varför det är viktigt med kopplad hund.  Naturvårdsförvaltare Anders Rosell från Stiftelsen Skånska Landskap leder vårvandringen och berättar om det speciella strövområdet med dess flora och fauna.

När: Söndagen 26 april, kl. 10-14.

Samlingsplats: Vitemölla strövområde, parkeringen i Vitemölla by (södra spetsen på strövområdet), Sweref 99: 6173116, 449997.

Kostnad: Ingen

Föranmälan: Nej

Frågor? Maila anders.rosell@skanskalandskap.se 

Välkomna!

 

Hur hanterar vi frågan med covid-19?

Stiftelsen Skånska Landskap tar som samhällsorganisation ansvar genom en rad åtgärder och rutiner. Våra utomhusaktiviteter fortsätter, däremot är våra inomhusaktiviteter inställda. Att locka människor ut i naturen med frisk luft och dagsljus är extra viktigt för folkhälsan i dessa dagar. I våra uteaktiviteter begränsar vi gruppstorleken, håller avstånd även i naturen samt ber alla som är sjuka eller med symptom att stanna hemma.