Kom och vildhjärta på ditt eget vis i Snogeholm

  • Datum: 10/5
  • Tid: 11:00-13:00
  • Var: Snogeholm

Följ med på en upptäckande vandring och skapa i natur med inspiration från boken ”Vildhjärta” av Maria Westerberg. Dagen leds av Kerstin Engblom Clavijo, Stiftelsen Skånska Landskap

Samling: Snogeholm strövområde utanför Besökscentrum Snogeholm.

Kostnad: Ingen

Föranmälan: Senast den 9 maj till kerstin.e.clavijo@skanskalandskap.se

Övrigt: Ta gärna med anteckningsbok för skissande och diktande.

Läs mer om Snogeholm strövområde och hämta karta samt info.

 

Hur hanterar vi frågan med covid-19?

Stiftelsen Skånska Landskap tar som samhällsorganisation ansvar genom en rad åtgärder och rutiner. Våra utomhusaktiviteter fortsätter, däremot är våra inomhusaktiviteter inställda. Att locka människor ut i naturen med frisk luft och dagsljus är extra viktigt för folkhälsan i dessa dagar. I våra uteaktiviteter begränsar vi gruppstorleken, håller avstånd även i naturen samt ber alla som är sjuka eller med symptom att stanna hemma