Strandvandring i Friseboda

  • Datum: 26/5
  • Tid: 10:00-12:00
  • Var: Friseboda
Observera att detta evenemang avslutades 2019-05-26

Strandvandringen i sköna Friseboda strövområde sker i anslutning till Biologiska mångfaldens dag. Naturvårdsförvaltaren Anders Rosell, Stiftelsen Skånska Landskap, beskriver de unika sandmarkerna. Hela strövområdet är i dag naturreservat. Arkeologiska fynd visar att människor bott och fiskat i området sedan stenåldern. Anders berättar om restaureringsåtgärder inom projektet SandLife och sandmarkernas naturvärden för biologisk mångfald.

Tid och plats: Friseboda strövområde, kl 10-12. Samling vid Stora Parkeringen (nära Strandridaregården och Slussen vid Segesholmsån).

För vem: Vuxna

Anmälan: Föranmälan krävs till fulltofta@skanskalandskap.se eller tel 0415-512 45. Anmälan gäller först när ni fått bekräftat svar. Kostnadsfritt. Begränsat antal deltagare

Övrig info: Kläder efter väder. Medtag egen fika då vi pausar under vandringen