Fladdermusvandring i Snogeholm

  • Datum: 31/8
  • Tid: 20:00-22:00
  • Var: Snogeholm
Observera att detta evenemang avslutades 2019-08-31

Välkommen på en kvällsvandring i Snogeholm strövområde för att se de fascinerande nattdjuren: fladdermöss. Naturskyddsföreningen Färs arrangerar en vandring under den Internationella fladdermusnatten som initierats genom FN:s miljöprogram.

I Sverige finns 19 olika fladdermusarter, varav nio är rödlistade och därmed hotade arter. Under vandringen hoppas vi kunna få se några av dem. Ta med pann- eller ficklampa! Vid regn ställs vandringen in.

Samling: Parkeringen vid Fiskarehus.

Arrangör och mer info: Naturskyddsföreningen Färs, Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg, 0416-151 20 samt 0707-242 30 65.