Fira Fulltofta 100 år

  • Datum: 15/8-30/12
  • Tid: 13:30-16:00
  • Var: Fulltofta Naturcentrum

Kom och fira att Fulltoftas skogar varit inom våra stiftelsers ägo och förvaltning i 100 år genom att se vår utställning. För hundra år sedan, den 15 aug 1920, skrevs nämligen köpeavtal mellan den dåvarande ägaren Skogssällskapet och Malmöhus läns landsting om köp av stora delar av det som idag är vår klenod Fulltofta.

Vår nya utställning visar kulturlandskapets förändring under denna tid med ett antal nedslag av vad som hänt i våra skogar och kulturmarker under dessa 100 år. Det speglar de människor och aktiviteter som med hårt arbete och framsynta idéer har verkat och skapat de skogar och öppna marker vi har idag. Vi talar idag om den arena som vi inom Stiftelsen Skånska Landskap erbjuder besökaren för rekreation och utevistelse men också för att få klimatsmarta nyttigheter som träprodukter och livsmedel. Det vi visar upp i utställningen ska både locka till besök och upptäckarglädje i såväl våra marker som naturen runtomkring. Landskapet påverkas av både människans aktivitet och naturen själv och sker i små steg som för vårt öga kan vara svåra att se men som under många år radikalt har förändra vårt kulturlandskap. Till detta kommer klimatförändringen som en mer storskalig aktör med de förändringar den för med sig. Vi som människor kan också med vårt beteende påverka framtidens landskap och kanske kan detta tillfälle i sig bli en tankeställare för dig.

Själva jubileumsdagen 15 augusti firades stort med festligheter, skogsvandring och föredrag på Fulltofta Naturcentrum. Hans-Jöran Hildingsson, Skogshistoriska sällskapet, samt Anders Rosell, skogsförvaltare, Stiftelsen Skånska Landskap berättade om historik och skogens alla värden i Fulltofta.

Välkommen att se utställningen på Fulltofta Naturcentrum!