Inspirationscafé 3: LGR11 i en myrstack

  • Datum: 12/10
  • Tid: 13:00-15:45
  • Var: Fulltofta
Observera att detta evenemang avslutades 2018-10-12

Det är dags för det tredje inspirationscaféet den 12 oktober. Temat är myrstacken som är en vidunderlig värld som lockar både barn och vuxna till mer vetande. I myrornas bostad är det lätt att knyta an till ämnen som matematik, svenska, SO och slöjd, men också mjuka världen som samarbete, kärlek och överlevnad.

På plats hos myrorna kommer utomhuspedagogerna Sussie och Eva ge exempel på hur du kan använda dig av till synes vardagliga ting för att knyta samman olika ämnen och ge en helhet - ett exempel på lärande i verkligheten.

Vi avslutar med Afternoon tea med vilt tilltugg då vi tillsammans reflekterar kollegor emellan.

Inspirationscaféerna är riktade till alla som arbetar med lärande i utomhusmiljö. Anmälan görs senast 8 oktober till bokning@skanskalandskap.se

Läs mer i inbjudan i pdf som du gärna får sprida till andra.