Styrelse

Vår styrelse 2015-2018

Styrelsen för Stiftelsen Skånska Landskap utses av regionfullmäktige och följer regionens mandatperiod.

Ordförande: Stefan Brandt

Vice ordförande: Charlotte Wachtmeister

Gunnar Jönsson

Jan-Erik Andersson

 

Magnus Grill

Fredrik Ottesen

Staffan Fredlund

Ersättare:
Pia Jönsson
Emma Sjöberg
Roland Nilsson
Carl Sonesson
Mikael Andersson

Region Skåne

Regionfullmäktige, som utser vår styrelse, är Region Skånes högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Region Skåne.

Mer om Regionfullmäktige (skane.se)

Mer om Region Skånes engagemang i bolag och stiftelser