Upplevelsepedagogiskt centrum

Kreativt lärande i utemiljö

Vi jobbar med upplevelsebaserat och kreativt lärande i utemiljö, där kulturens värld möter utomhuspedagogiken. Det gör vi i flera olika projekt.

Genom att i tidig ålder låta barn och unga möta naturen i lek, kreativitet och lärande byggs sambanden och förståelsen kring människans roll i naturen upp. Vår vision är att inga barn ska känna sig främmande i naturen.

Vi erbjuder varje år drygt tiotusen skånska elever olika aktiviteter i utemiljö, delvis med anslag från Region Skåne, men också i samarbete med och på uppdrag av andra aktörer.

Upplevelsepedagogiskt centrum (UPC)

Vi håller just nu på att utveckla vår utomhuspedagogik och bygga upp ett Upplevelsepedagogiskt centrum med fokus på kreativt lärande i utemiljö. Platsen är Brinkesholm i Fulltofta strövområde, en kort promenad från Fulltofta Naturcentrum.

Att utveckla vårt arbetssätt kring lärande i utemiljö är en del i detta. Vi försöker hitta nya sätt att jobba med kreativt lärande, där kulturens värld och kulturpedagogik får möta naturen och utomhuspedagogiken. Vi tror att konst, drama och teater kan hjälpa till att skapa engagemang, att vi genom en fantasifull berättelse kan hjälpa barn och unga att se samband och ta till sig ny kunskap.

Projekt kopplat till UPC

Under 2017 initierades flera nya projekt, som en del i uppbyggnaden av ett Upplevelsepedagogiskt centrum. Under 2018 fördjupas arbetet än mer; några projekt återkommer och andra tar vid.

Under fyra tillfällen under 2018 anordnas utomhuspedagogiska inspirationscaféer för professioner som arbetar med lärande i utemiljö för att de ska få inspiration, dela erfarenheter och få med sig praktiska exempel genom workshops, lekar och kreativa övningar.

UPC bjöd under 2017 in skolklasser eller grupper med nyanlända eller naturovana ungdomar till Projekt UNG där eleverna får uppleva naturen.

Under tre sommarveckor kunde även sommarlovslediga barn och unga, tillsammans med vuxen, delta i sommarcamp i Fulltofta med kreativa workshops under handledning av olika hantverkare, pedagoger och instruktörer.

Ännu ett utomhuspedagogiskt arbete var En dag i ekens magiska värld som var ett specialdesignat projekt för Sparbanken Skåne, enligt våra nya pedagogiska tankar. Här fick eleverna får träda in i sagans och naturens värld - tillsammans med scenkonstnärer och upplevelsepedagoger.

I projektet Den Hemliga Grönheten fick skolklasser uppleva naturen med alla sinnen. Fokus var att stimulera elevernas förmåga att uttrycka och beskriva sina upplevelser och känslor. Med hjälp av en ramberättelse kom eleverna in i ett sammanhang som gav mening till dagens övningar.

I Snogespelen fick elever möta spännande utmaningar på Snogeholms vilda spelplan. Snogespelen är en tävling mellan skolor från hela Skåne, där elever får pröva sina färdigheter, sin samarbetsförmåga, sin kunskap och sitt mod under en lärorik och rolig dag. Under 2018 arrangeras tävlingen igen.

Övrigt

Naturen som klassrum

I decembernumret (2015) av Leva i Skåne kan du läsa om kreativt och upplevelsebaserat lärande i Fulltofta.

Läs artikeln