Tillgänglig app för vandrare

En ny vandringsapp gör Skåneleden tillgänglig för hörsel- och synskadade vandrare. Järavallen är med i första versionen.

Nyligen lanserades vandringsappen ”Vandra i Skåne” med information på svenska, engelska samt teckenspråk- och syntolkning - något som gör Skåneleden unik även internationellt.

Projektet ”Skåneleden för alla” vann 1,6 miljoner kronor i Post- och Telestyrelsens stora tävling ”Aktiv fritid” sent i våras. Nyligen släpptes första delen – Öresundsleden – med information på svenska, engelska och teckenspråk. I en senare version kommer innehållet att syntolkas.

I appen finns utvalda intressepunkter längs leden, med vanlig text, uppläst information samt filmer med teckenspråkstolkning. Här finns Järavallen strövområde med.

Hi-Story står för tekniken bakom appen som också producerar, översätter och spelar in alla ljudinspelningar. Teckenspråksfilmerna har tagits fram av Döviana. Naturvägledaren och vandringsguiden Kenneth Joelsson på Mindtrekking och frilansjournalisten Caroline Alesmark på Alesmark Ord & Bild har gjort vandring, foto, text, manus och research.

Appen kan laddas ner via Apple och Android.

Publicerat: 2016-09-20