Stort intresse för utomhuspedagogik

Årets första inspirationscafé 16 februari lockade många. I dag finns över 90 personer i nätverket för utomhuspedagogik. Skolpersonal, kulturarbetare och andra som arbetar med utemiljö har ett stort intresse av att få tips på kreativa övningar, workshops och dela erfarenheter.

Natur och cirkus var temat för premiärträffen för året som hölls på Fulltofta Naturcentrum. Med hjälp av erfarna natur- och upplevelsepedagoger inom cirkusskola och akrobatik fick deltagarna träna på några motoriska balansövningar genom att bland annat "gå på spång".

Fyra gånger per år bjuds lärare, fritidspersonal, naturvägledare och andra som arbetar med lärande i utemiljö in till dessa inspirationscaféer som startades under 2017. Intresset är stort bland pedagoger. Varje träff lockar mellan 20-35 personer.

I Stiftelsen Skånska Landskaps uppdrag från Region Skåne ingår att bygga upp ett Upplevelsepedagogiskt centrum för kreativt lärande i Fulltofta strövområde. Läs mer om nätverket för utomhuspedagogik. 

 

Publicerat: 2018-02-27