Snogespel 2017 fullbokat

Intresset för våra nya skolsatsning Snogespelen för årskurs 4-6 har varit extremt högt. Tyvärr tvingas vi säga nej till flera klasser.

Våren 2017 drar vi igång ett nytt skolprojekt inom ramen för vår upplevelsepedagogiska verksamhet, där vi bjuder in klasser i årskurs 4-6 till Snogespelen i Snogeholms strövområde.

Den 3 januari gick vi ut med inbjudan till skolor i Skåne. Intresset har varit överväldigande stort och under den senaste veckan har anmälningarna trillat in i en strid ström. Tyvärr har vi nu fler intresseanmälningar än vi har platser. Vi kan därför inte ta emot fler anmälningar och har fått stänga ner anmälningsformuläret i förtid.

Vi tycker att det är fantastiskt roligt att så många vill delta i Snogespelen, men är samtidigt ledsna för att alla klasser som vill inte kan få komma med, säger Åsa Johansson, verksamhetschef utomhuspedagogik, Stiftelsen Skånska Landskap.

− Det visar på behovet av, och intresset för, den här typen av projekt och lärande i utemiljö. Vi hoppas att detta ska bli ett återkommande projekt, och att det blir ett nytt Snogespel 2018. 

Alla klasser som skickat in intresseanmälan får besked i februari om de kommit med eller inte.

Snogespelen är en lättsam tävling i samarbetsförmåga och friluftskompetens med tydlig koppling till ämnet idrott och hälsa/friluftsliv och utevistelse liksom kunskapsmål inom matte, biologi och svenska (enligt läroplanen LGR11).

Eleverna får pröva sina färdigheter, sin samarbetsförmåga, sin kunskap och sitt mod i en lärorik och rolig dag. Två skolklasser per dag möter Snogespelens beskyddarinna, Vattenmästaren och Eldmästarinnan. Där får de trotsa ”faror”, lösa problem och ta sig framåt genom Snogeholms djupa skogar, för att några slutligen ska kunna stå som vinnare av Snogespelen 2017.

Hela dagen är kostnadsfri. Både spelet och transport (1 buss/dag) finansieras av Region Skåne.

Mer om Snogespelen

Publicerat: 2017-01-10